Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017

Na základě žádostí Zlínského kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo (dne 3. 1. 2017 ROZHODNUTÍM č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017 a dne 30. 6. 2017 Dodatkem č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017) o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinností kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Podmínkami pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 30. 1. 2017, usnesením č. 0060/Z03/17, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“

  • dne 11. 9. 2017, usnesením č. 0211/Z08/17, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ (tj. finanční podpora) a „Výzvy č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ (tj. finanční podpora na navýšení osobních nákladů od 1. 7. 2017 týkajících se sféry mzdové i platové, a to v souvislosti se schváleným návrhem vlády na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 a s nařízením vlády č. 168/2017 Sb. ze dne 31. 5. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) a nevyčerpaná finanční podpora přiznaná kraji pro rok 2017

  • dne 6. 11. 2017, usnesením č. 0240/Z09/17, tj. finanční podpora v souvislosti s navýšením dotace ze státního rozpočtu kraji (tj. finanční podpora na osobní náklady od 1. 1. 2017) a nevyčerpaná finanční podpora přiznaná kraji pro rok 2017

V níže uvedených dokumentech jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ (Příloha č. 1), „Přehled obvyklých nákladů na jednotku a procentuálních podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2017“ (Příloha č. 2) a „Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti sociálních služeb druhu kontaktní centra a terénní programy v souvislosti s hrazením v rámci finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017“ (Příloha č. 3).

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Příloha č_ 1_Výsledky rozdělení fin_podpory k zajištění dostupnosti SSL na území ZK - 2017 76,17 kB
.xlsx Příloha č. 2 - Přehled obvyklých nákladů na jednotku a % podílů finanční podpory z ÚSC pro rok 2017 19,14 kB
.pdf Příloha č. 3 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy 447,09 kB
aktualizováno: 18.12.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap