Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016

Na základě žádosti Zlínského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 26. ledna 2016 rozhodlo (Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016) o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinností kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Podmínkami pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016“ a „Programem a Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 24. 2. 2016, usnesením č. 0672/Z20/16, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“
  • dne 29. 6. 2016, usnesením č. 0766/Z22/16, tj. finanční podpora v souvislosti s prvním navýšením dotace ze státního rozpočtu kraji

  • dne 21. 9. 2016, usnesením č. 0813/Z23/16, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“, finanční podpora v souvislosti s druhým navýšením dotace ze státního rozpočtu kraji a nevyčerpaná finanční podpora přiznaná kraji pro rok 2016

V níže uvedených dokumentech jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“ a „Přehled obvyklých nákladů na jednotku a procentuálních podílů finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2016“. 

Související dokumenty

.xlsx Výsledky rozdělení fin. podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 84,57 kB
.xlsx Přehled obvyklých nákladů na jednotku a podíl finanční podpory pro rok 2016 z ÚSC 17,42 kB
aktualizováno: 8.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap