Výsledky dotazníkového šetření nastavení POV 2016

Dotazníkového šetření v roce 2013, které nastavilo aktivity Podprogramu na podporu obnovy venkova (dále jen POV) v letech 2014 a 2015, se zúčastnilo 40,6 % obcí, v letošním roce se do dotazníkového šetření zapojilo 76,8 % obcí do 2000 obyvatel, pro něž je podprogram určen. Vysoké procento obcí zapojených do dotazníkového šetření umožňuje nastavit aktivity POV transparentně a nezpochybnitelně v souladu s požadavky žadatelů o dotaci a svědčí o zájmu obcí podílet se na koncepci venkova. Výsledek dotazníkového šetření naleznete v příloze.

Předpoklad nastavení POV 2016 v následujících 5 níže uvedených kategoriích:

Aktivita

Pořadí

Aktivita č. 10: Rekonstrukce, obnova a rozšíření objektů a areálů sloužících jako sportovní zařízení či dětská hřiště

1

Aktivita č. 6: Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně - náves, liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa setkávání občanů (výletiště) atd.

2

Aktivita č. 4: Stavební úpravy, rozšíření a modernizace úseku místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy

3

Aktivita č. 8: Rekonstrukce a obnova objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování služeb v obci - kulturní zařízení, prostory pro setkávání občanů nebo organizací působících v obci

4

Aktivita č. 3: Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. Třídy

5

Aktivity musí být realizovány výhradně na obecním majetku a na pozemcích v majetku obce, v případě místních komunikací i na pozemcích Zlínského kraje.

Aktivity jsou určeny pro obce Zlínského kraje do 2000 obyvatel.

 

Předpokládaný časový harmonogram:

Schválení programu Zastupitelstvem Zlínského kraje

16. 12. 2015

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí

leden 2016

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Výsledky dotazníkového šetření 31,66 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap