Výsledky dotazníkového šetření nastavení POV 2016

Dotazníkového šetření v roce 2013, které nastavilo aktivity Podprogramu na podporu obnovy venkova (dále jen POV) v letech 2014 a 2015, se zúčastnilo 40,6 % obcí, v letošním roce se do dotazníkového šetření zapojilo 76,8 % obcí do 2000 obyvatel, pro něž je podprogram určen. Vysoké procento obcí zapojených do dotazníkového šetření umožňuje nastavit aktivity POV transparentně a nezpochybnitelně v souladu s požadavky žadatelů o dotaci a svědčí o zájmu obcí podílet se na koncepci venkova. Výsledek dotazníkového šetření naleznete v příloze.

Předpoklad nastavení POV 2016 v následujících 5 níže uvedených kategoriích:

Aktivita

Pořadí

Aktivita č. 10: Rekonstrukce, obnova a rozšíření objektů a areálů sloužících jako sportovní zařízení či dětská hřiště

1

Aktivita č. 6: Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně - náves, liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa setkávání občanů (výletiště) atd.

2

Aktivita č. 4: Stavební úpravy, rozšíření a modernizace úseku místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy

3

Aktivita č. 8: Rekonstrukce a obnova objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování služeb v obci - kulturní zařízení, prostory pro setkávání občanů nebo organizací působících v obci

4

Aktivita č. 3: Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. Třídy

5

Aktivity musí být realizovány výhradně na obecním majetku a na pozemcích v majetku obce, v případě místních komunikací i na pozemcích Zlínského kraje.

Aktivity jsou určeny pro obce Zlínského kraje do 2000 obyvatel.

 

Předpokládaný časový harmonogram:

Schválení programu Zastupitelstvem Zlínského kraje

16. 12. 2015

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí

leden 2016

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Výsledky dotazníkového šetření 31,66 kB
aktualizováno: 28.4.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap