Výsledky dotačního řízení MPSV pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotačního řízení MPSV pro rok 2014 pro program podpory A i B na svých webových stránkách:

V návrhu státního rozpočtu pro rok 2014 bylo původně počítáno s částkou o půl miliardy korun nižší, než jaká byla rozdělena v roce 2013, což by znamenalo další ohrožení systému sociálních služeb. Díky aktivní týmové práci poskytovatelů sociálních služeb, představitelů obecní a krajské samosprávy a s podporou poslanců se podařilo docílit toho, že kapitola byla navýšena o více než 1 miliardu Kč, a proto v rámci řádného kola dotačního řízení pro program podpory A byla poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji rozdělena dotace ve výši 484 032 tisíc Kč, tj. o 20 milionů Kč více než celková dotace v roce 2013. Toto číslo se již blíží tzv. optimálnímu návrhu, který byl pro rok 2014 pro Zlínský kraj stanoven pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje dle přiloženého modelu financování na 489 795 tisíc Kč, tj. částka, kterou poskytovatelé sociálních služeb potřebují k zajištění své činnosti.

Následně poskytovatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji obdrželi v rámci 1. kola dofinancování dotace ve výši 459 tisíc Kč, v rámci 2. kola dofinancování dotace ve výši 3 657 tisíc Kč a v rámci 3. kola dofinancování dotace ve výši 22 099,2 tisíc Kč. V rámci 3. kola dofinancování bylo zohledněno navýšení platových tarifů od 1. 11. 2014 dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Poskytovatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2014 obdrželi ze státního rozpočtu celkem 510 247,2 tisíc Kč, tj. o cca 46,2 milionů Kč více než v roce 2013.

Přílohou jsou Výsledky dotačního řízení MPSV pro rok 2014 pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji a Model financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2014.

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Renata Krahulíková – telefon 577 043 307, e-mail renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová – telefon 577 043 340, e-mail miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

Související dokumenty

.xlsx Výsledky dotačního řízení MPSV pro rok 2014 pro poskytovatele SSL ve Zlínském kraji 62,89 kB
.pdf Model financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2014 442,13 kB
aktualizováno: 18.2.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap