Vypracování projektové dokumentace na značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

1 - Sociální a kulturní rozvoj a síťování

Opatření:

1.2 - Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji cestovního ruchu

Období realizace:

01/2006 - 11/2006

Celkový rozpočet:

739 010 Kč

Financování:

EU: 554 257 Kč (75%)
Státní rozpočet: 36 950 Kč (5%)
Zlínský kraj: 147 803 Kč (20%)

Stručný obsah:

Projekt vychází z metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR s názvem "Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ)", který stanovuje požadavky na způsob označování kulturních a turistických cílů dopravními značkami IS 23 a IS 24b. Předmětem projektu je vytvoření jednotného systému značení vybraných turistických a kulturních cílů pomocí výše uvedených hnědých dopravních značek. Dojde tím ke zvýšení informovanosti turistů přijíždějících do ZK, obyvatel ZK a k propagaci jednotlivých destinací.Výstupem projektu je tedy vypracovaná projektová dokumentace, která bude řešit navedení motoristů k vybraným cílům. Na tento projekt bude navazovat výroba značek a jejich osazení v terénu.

Všeobecný cíl:

Podpora udržitelného rozvoje regionu, formou zvýšení atraktivity a image regionu a zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, včetně dostupnosti informací.

Specifické cíle:

 • Zvýšení nárůstu návštěvnosti Zlínského kraje a jeho příhraničních oblastí kvalitně a účelně provedeným zviditelněním vybraných turistických cílů.
 • Vytvoření jednotného systému značení turistických kulturních cílů česko – slovenského příhraničí, konkrétně Zlínského a Trnavského samosprávného kraje (v okresech Skalica a Senica).
 • Přibližování příslušných technických předpisů a legislativy v oblasti značení kulturních a turistických cílů.
 • Příprava projektové dokumentace pro doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu směřovanou ke zviditelňování vybraných kulturních a turistických cílů.

Výstupy projektu:

 • Vypracovaná projektová dokumentace na značení kulturních a turistických cílů – 1 ks
 • Seminář k projektu – 1 ks
 • Propagační brožura – 1000 ks

Partneři projektu:

Regionálna rozvojová agentúra Senica (SR)

Aktuální stav:

Realizace projektu byla úspěšně ukončena dne 30. 10. 2006.

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Hořčicová
577 043 841
lenka.horcicova@kr-zlinsky.cz

 

dokumenty ke stažení

.pdf Brožura Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji 3562,78 kB
aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap