Vymezování úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

S účinností od 1. 1. 2007 došlo ke změně zákonného zmocnění pro vydání nařízení obce podle § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

 

 Od tohoto data mohou kraje svým nařízením vymezit úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Obce mohou podle § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích vydávat nařízení, kterým vymezí úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Od 1. 1. 2007 jsou nařízení obcí s rozšířenou působností vymezující úseky silnic dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích nezákonnými právními předpisy, a proto je nutné taková nařízení obcí s rozšířenou působností zrušit. Vzor „zrušovacího nařízení“ najdete v článku Vzory nařízení vydávaných obcemi (vzor č. 4).

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap