Vymezení oblastí pro chov zvěře

- Základní informace k životní situaci:

Orgán státní správy myslivosti vymezuje na návrh jednoho nebo více držitelů honiteb oblasti pro chov zvěře podle § 3 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

držitel honitby

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oblastí chovu zvěře se rozumí souvislé území tvořené souborem honiteb s přibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a určené k chovu zvěře vyjmenované v § 3 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti osobně, poštou, elektronicky.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě příslušném podle místa honitby. Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Odůvodněná žádost.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Uživatelé dotčených honiteb, které budou do oblasti chovu zařazeny.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 3.

- Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz

- Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal

 

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou.

 

- Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

 

- Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019 

 

- Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

 

aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap