Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Informace o povinnosti poskytovatelů ve vazbě na registr poskytovatelů sociálních služeb.

Podle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje, podle kterých se sleduje kapacita, materiální, technické a personální zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností, financování jednotlivých sociálních služeb a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách a údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření.

Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje  sdělovat krajskému úřadu, který mu vydal rozhodnutí o registraci prostřednictvím elektronického systému a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok.

Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

Bližší informace ke způsobu vykazování jsou zveřejněny na stránkách MPSV:

http://www.mpsv.cz/cs/8668

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap