Výjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti povoluje podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených, uvedených v příloze č. II a III vyhl. č. 395/1992 Sb.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Veřejný zájem musí výrazně převažovat nad zájmy ochrany přírody.

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny.

- Kde a s kým životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, kanc. č. 1129:

Mgr.  Dagmar Metyšová pro okr. Zlín, tel. 573 043 389, e-mail: dagmar.metysova@kr-zlinsky.cz

Ing. Ivona Démuthová pro okr. Kroměříž tel. 573 043 393, e-mail: ivona.demuthova@kr-zlinsky.cz

Pavel Šnajdara pro okr. Uh. Hradiště tel. 573 043 362, e-mail: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová pro okr. Vsetín tel. 573 043 394. e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Řádně odůvodněnou žádost, popis záměru, v případě stavby relevantní část projektové dokumentace, biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (pokud o jeho zpracování rozhodl příslušný orgán ochrany přírody), v případě výjimky za účelem chovu v zajetí chráněného živočicha prokázání původu podle § 54 zákona, způsob nezaměnitelného označení jedince.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle zák. č. 114/1992 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů § 83 odst. 3 zákona).

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vždy obce, v jejichž územním obvodu se výjimka povoluje popř. občanská sdružení, která splní náležitosti podle § 70 zákona.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání (dle § 81 až § 93 zák. 500/2004 Sb., správní řád). Dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Od 5 000,- Kč do 1 000 000,- Kč. 

aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap