Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 a nabyly účinnosti dne 23.10.2008.

Aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 a nabyla účinnosti dne 05.10.2012.

V souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistil vyhotovení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 (po vydání aktualizace).

ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012

Přílohy, které jsou nedílnou součástí účinného opatření obecné povahy:

Příloha č.1   Textová část ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012

Příloha č.2   Grafická část ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012

Příloha č.3   Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem

Příloha č.4   Grafická část odůvodnění

Příloha č.5   Vyhodnocení uplatněných stanovisek a připomínek k návrhu ZÚR ZK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle ust. § 37 SZ

Příloha č.6   Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území - textová část

                  Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území - výkresová část

Příloha č.7   Vyhodnocení připomínek MŽP k vyhodnocení vlivů na ŽP

Příloha č.8   Stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na ŽP

Příloha č.9   Námitky a připomínky uplatněné v řízení o ZÚR ZK

     
     

Související dokumenty

.pdf ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 687,42 kB
.pdf Příloha č 01-A-Návrh 13264,86 kB
.pdf Příloha č 02-A1 9684,12 kB
.pdf Příloha č 02-A2 12135,56 kB
.pdf Příloha č 02-A3 11193,8 kB
.pdf Příloha č 02-A4 11572,5 kB
.pdf Příloha č 02-A5 12009,2 kB
.pdf Příloha č 03-B-Odůvodnění 2008 5586,09 kB
.pdf Příloha č 03-Ba-Odůvodnění aktualizace 2012 5478,51 kB
.pdf Příloha č 04-B1 3593,49 kB
.pdf Příloha č 04-B2 11303,49 kB
.pdf Příloha č 04-B3 18371,86 kB
.pdf Příloha č 04-B4 4439,13 kB
.pdf Příloha č 05-2008 301,85 kB
.pdf Příloha č 05-aktualizace 2012 512,08 kB
.pdf Příloha č 06-1-Část AB 8633,1 kB
.pdf Příloha č 06-2-Část CDEF 518,67 kB
.pdf Příloha č 06-3-aktualizace 2012 1736,29 kB
.pdf Příloha č 06-C1 2813,58 kB
.pdf Příloha č 06-C2 3054,85 kB
.pdf Příloha č 06-C2-výřez-aktualizace 2012 375,55 kB
.pdf Příloha č 06-C3 10547,34 kB
.pdf Příloha č 06-C4 11197,23 kB
.pdf Příloha č 06-C5 11714,47 kB
.pdf Příloha č 06-C6 8865,57 kB
.pdf Příloha č 06-C7 14706,58 kB
.pdf Příloha č 07-2008 477,01 kB
.pdf Příloha č 08-2008 578,24 kB
.pdf Příloha č 08-aktualizace 2012 557,61 kB
.pdf Příloha č 09-2008 23789,1 kB
.pdf Příloha č 09-aktualizace 2012 16402,19 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.