Vyhlášení genové základny

- Základní informace k životní situaci:

O vyhlášení genové základny rozhoduje orgán veřejné správy v přenesené působnosti.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník lesa nebo orgán veřejné správy.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Za genovou základnu lze uznat komplex porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je schopná vlastní reprodukce.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním vyplněné žádosti (jejíž nedílnou součástí je odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou).

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Podaná žádost a odborný posudek vypracovaný pověřenou osobou.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře předepsány nejsou.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů.

- Dotčené orgány řešení životní situace:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o vyhlášení genové základny se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u místně příslušného krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap