Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb

Informace o dotačním řízení ze státního rozpočtu pro rok 2014 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), odbor sociálních služeb a sociální práce na webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/16200 vyhlásil pro rok 2014 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zveřejněnou „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ – Část VI – Program podpory A a B – poskytovatelé sociálních služeb vyplňují a podávají žádost o dotaci pouze v elektronické podobě. Žádosti v rámci programu podpory A zpracovává příslušný krajský úřad, na jehož území je sociální služba určená pro příslušný okruh osob (cílovou skupinu) poskytována. Žádosti v rámci programu podpory B zpracovává přímo MPSV.

Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel v části Žádost o dotaci, a to v termínu od 3. října 2013 do 3. listopadu 2013.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2014 je dostupná na portálu MPSV https://sos.mpsv.cz/poskytovatel.

Samotné používání internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel v části Žádost o dotaci bude možné konzultovat na lince technické podpory Helpline.

Kontakty na technickou podporu (provozní doba: Po – Pá 9:00 – 13:00 hod.):

E-mail: podporadotace@mpsv.cz

Telefon: 221 922 290, 221 923 046

Dále je možné využít podrobný manuál k podání žádosti, který je přímo součástí internetové aplikace Sociální služby – Poskytovatel (v pravém horním rohu aplikace).

Kontaktní osoby Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Bc. Miroslava Vykoukalová, tel.: 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

 

 

aktualizováno: 18.2.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap