Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2010 v oblasti poskytování sociálních služeb

Informace o dotačním řízení ze státního rozpočtu pro rok 2010 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb a začleňování na webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/7470 vyhlásilo pro rok 2010 dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV ČR je vyhlášeno v návaznosti na §101 a § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zveřejněnou „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ – Část VI – Program podpory A – podávají poskytovatelé sociálních služeb žádost o dotaci ze státního rozpočtu včetně povinných příloh, a to pouze v elektronické podobě, příslušnému krajskému úřadu, na jehož území je sociální služba, určená pro příslušný okruh osob (cílovou skupinu) poskytována.

Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 1. září 2009 do 14. října 2009.

Informace k používání internetové aplikace OKslužby – poskytovatel jsou zajištěny výhradně dodavatelem aplikace prostřednictvím jeho technické podpory. Kontakty na technickou podporu naleznete na portálu MPSV ČR http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm.

Poskytovatelé sociálních služeb se mohou přihlásit na seminář vztahující se k aplikaci OKslužby – poskytovatel. Bližší informace k Seminářům pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/skol.

Kontaktní osoba Krajského úřadu Zlínského kraje:

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 26.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap