Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2009 v oblasti poskytování sociálních služeb

Informace o dotačním řízení ze státního rozpočtu pro rok 2009 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) zveřejnilo na webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/5636 výzvu k předkládání žádostí v souvislosti s dotačním řízením pro rok 2009 k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV ČR je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zveřejněnou „Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ – Část VI. – Program podpory A – předloží poskytovatelé sociálních služeb žádost o dotaci ze státního rozpočtu včetně povinných příloh příslušnému krajskému úřadu, na jehož území jsou poskytovatelem sociální služby poskytovány. Příspěvkové organizace zřizované a provozované krajem, podávají žádost o dotaci krajskému úřadu, který je zřizuje.

Žádost o dotaci musí být předložena v písemné a elektronické podobě na předepsaném formuláři nejpozději do 30. září 2008 včetně příslušnému krajskému úřadu a pouze v elektronické podobě také MPSV ČR. Dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání žádosti na krajský úřad prezenčním razítkem podatelny příslušného krajského úřadu.

Korespondenční adresa pro podání žádostí:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

E-manilová adresa pro podání žádostí:

Krajský úřad Zlínského kraje: jana.sormova@kr-zlinsky.cz

MPSV ČR: soc.sluzby-zadost@mpsv.cz

Telefonický kontakt na Krajský úřad Zlínského kraje:

Ing. Renata Krahulíková, tel.: 577 043 307

aktualizováno: 26.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap