Vyhlášení 15. ročníku soutěže Úřad na cestě k rovnosti

  13.7.2021

Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dnem 1. července 2021 jubilejníjiž 15. ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Tento ročník soutěže nese název „Příklady dobré praxe v době pandemie covid - 19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů“ a je věnován tématu dopadů covidu -19 na ženy a muže a dobré praxi úřadů územní samosprávy v jejich prevenci a řešení.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské a krajské úrovni. Soutěž bude trvat  do 31. srpna 2021. Na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I., II. a III. typu a krajské úřady ) přihlášené úřady vyplní  soutěžní dotazníky, které jsou vyvěšeny společně s vyhlášením soutěže na stránkách IVS a Ministerstva vnitra ČR.  Hodnocení dotazníků bude probíhat v září a prosíme ty členy a členky pracovní skupiny, kteří budou mít možnost a chuť dotazníky hodnotit, aby nám tuto skutečnost sdělili v průběhu prázdnin. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 9. listopadu 2021 na konferenci, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.

Součástí odborné části konference bude panelová diskuze se zástupci obcí, akademickým a neziskovým sektorem, Úřadem vlády ČR a Ministerstvem vnitra ČR. 

Informace včetně doztazníků: Soutěž Úřad na cestě k rovnosti - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap