Východiska procesu transformace pobytových sociálních služeb

  • Na vývoj v oblasti sociálních služeb, a to nejen v CR, ale i v ostatních členských státech Evropské unie reaguje dokument „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, který byl přijat dne 21. února 2007 usnesením vlády České republiky č. 127.

Hlavním záměrem koncepce je prostřednictvím stanovených cílů a opatření podporovat již probíhající transformaci pobytových sociálních služeb v jednotlivých krajích ČR. Obsahuje hlavní priority procesu transformace pobytových zařízení v ČR.

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje, že úkolem sociálních služeb je napomáhat znevýhodněným lidem plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Tato právní úprava sociálních služeb stanovuje, že účelem poskytování sociálních služeb je sociální začleňování, tedy proces, který zajišťuje, že „osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“.

  • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, článek 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti uvádí - „Zajistit, aby lidé se zdravotním postižením měli možnost zvolit si, kde a s kým budou žít a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí; aby měli přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci a segregaci".
aktualizováno: 16.10.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap