Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

18. 05. 2016 - 28. 02. 2018

Celkový rozpočet:

8 550 707,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 7 268 100,95 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 427 535,35 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  855 070,70 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

Aktivity projektu:

V rámci aktivit bude pořízeno následující vybavení:

1. Výukový model člověka - 1 ks

2. Jednoduchý trenažér KPCR  - dospělý - 5 ks

3. Trenažér KPCR - junior - 5 ks

4. Trenažér KPCR - novorozenec - 3 ks

5. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním - dospělý - 1 ks

6. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním - junior - 1 ks

7. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním - dítě - 1 ks

8. Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním - novorozenec - 1 ks

9. Trenažér pro laiky - dospělý - 1 ks

10. Trenažér pro laiky - dítě - 1 ks

11. AED trenažér - 1 ks

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je vybavení školicích středisek ZZS ZK za účelem zvýšení připravenosti poskytování PNP a PP složkami IZS, odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof.

Specifický cíl:

- zvýšení schopnosti poskytovat přednemocniční neodkladnou péči (PNP) na území dotčené mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a to jak ze strany ZZS ZK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické veřejnosti

- zkrácení časové dotace pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ZK

- vyšší ochrana zdraví a života osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací subjekty, které budou připraveny poskytnout první pomoc a PNP v kvalitě odpovídající současným znalostem a trendům

Výstupy projektu:

Počet nových a modernizovaných objektů: 5

Modernizace objektů v tomto projektu je dána vybavením technikou, technologiemi či věcnými prostředky v tomto projektu. Nejedná se o vybudování objektů ani jejich částí ani stavebně technické úpravy.

Modernizované objekty jsou:

- vzdělávací zařízení Zlín

- vzdělávací zařízení Kroměříž

- vzdělávací zařízení Uherské Hradiště

- vzdělávací zařízení Vsetín

- vzdělávací zařízení Valašské Meziříčí

Cílová skupina:

Orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, obyvatelé a složky IZS

Aktuální stav:

Projekt v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Prusenovský, manažer projektu; tel.: +420 577 043 848, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 10.9.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap