Vsetínské školy se zapojí do projektu, který má podpořit rovný přístup žáků ke kvalitnímu vzdělávání

  6.12.2017
Vsetínské školy se zapojí do projektu, který má podpořit rovný přístup žáků ke kvalitnímu vzdělávání

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zmírnění překážek při vzdělávání žáků ze znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí je cílem projektu „Neboj, spolu to zvládneme!“. Ten hodlá od příštího školního roku společně se sedmi vsetínskými základními školami realizovat město Vsetín a podpořit tím rovný přístup žáků ke kvalitnímu vzdělávání. Jednou z těchto škol je i Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, zřizovaná Zlínským krajem, jejíž zapojení do projektu i projektový rámec již schválili krajští radní.

„Aktivity projektu budou zacíleny na přímou podporu základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Týkat se to přitom bude nejen žáků ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí, ale také žáků z majoritní společnosti, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, ať už kvůli absenci jednoho z rodičů, nezaměstnanosti rodičů nebo jejich závislosti na sociálních dávkách,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

Mezi plánované aktivity projektu patří například vytvoření odborného pedagogického personálu ve školách (sociálních asistentů, učitelů pro skupinovou práci, učitelů pro doučování, vedoucích neformálních klubů pro žáky atd.) nebo vznik neformálních klubů zaměřených na individuální nebo skupinové doučování pedagogy, ale i nepedagogickými pracovníky nebo staršími kamarády. Počítá se také se vzdělávacími aktivitami o prázdninách realizovanými mimo školu (zakomponování čtení a matematiky do her v přírodě, na hřišti, ve městě) a s kroužky ve školách na podporu rozvoje gramotnosti. Podporovány budou rovněž účast žáků na praxi v reálném pracovním prostředí, návštěvy různých zaměstnavatelů či besedy se staršími absolventy základních škol, kteří se úspěšně uplatnili na trhu práce. Součástí projektu mají být také workshopy pro rodiče, zapojování rodičů do aktivit škol, sdílení dobré praxe mezi pracovníky škol a vzájemné návštěvy mezi školami.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 50 milionů korun. Projekt bude předložen do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Míra financování činí 95 % EU a státní rozpočet, zbylých 5 % pak vlastní zdroje žadatelů.

Zpracoval: Jan Vandík

6. 12. 2017

Další informace:
Renata Janečková       
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.