Vsetín – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

První písemné zmínky o městečku Vsetín s kostelem pocházejí z počátku 14. století, kdy bylo v majetku templářských rytířů. Původní obyvatelstvo náleželo k luterství a až později začalo převažovat katolické vyznání.

Kostel Nanebevzetí Panny Marieje poměrně netypickou církevní stavbou. Počátky jeho budování sahají přibližně do poloviny 17. století a řadí jej k významným památkám pobělohorského baroka, na Vsetínsku ojedinělým.

Zajímavostí je, že byla tato stavba původně budována jako zámek hraběte Jiřího Illesházyho, uherského šlechtice kterému město a jeho přilehlé okolí náleželo. Vpádem uherských rebelů byl však nedaleký původní dřevěný kostelík zničen a tehdejší majitel panství se proto rozhodl věnovat svůj nedostavěný zámek i s kaplí církvi na zřízení nového kostela, fary a školy.

Památka postrádá typické prvky užívané při stavbách tohoto typu. Ještě dnes si můžeme povšimnout pozůstatků původního účelu, kterému měla tato stavba sloužit. Z předešlého budování zámku zde zůstaly zachovány například obranné nárožní rondely se střílnami, které v současnosti patří dokonce ke středoevropským raritám. V západní zdi najdeme stopy po konzolách plánovaného balkonu.

Kostel s obdélníkovým půdorysem a věží na severní straně byl v 19. století poničen vichřicí a teprve následnými opravami získal dnešní podobu. Věž byla zvýšena na tři patra, opatřena cibulovitou bání,   a byly do ní umístěny také tři nové zvony ulité ve Vídni. Vichřice připravila kostel o původní vysoké štíty, které se při pohromě zřítily a poničily klenbu i varhany. Byl proto opatřen falešnou klenbou a dnes je plochostropý.

Na čelní stěně kněžiště se nachází kvalitní rokokový oltář Nanebevzetí Panny Marie. Ikonografický námět na obraze Nanebevzetí Panny Marie představují tradičně apoštolové stojící v údivu kolem sarkofágu. Jejich pohledy směřují k oblakům, na nichž je poloklečící Panna Maria obklopena andílky. Po stranách oltáře jsou umístěny dva vzácné klasicistní velikonoční svícny z konce 18. století. Jsou zhotoveny ze zlaceného dřeva a měří 180 cm.

Na dobu rozkvětu místních řemesel upomínají bohatě vypracované cechovní postavníky z konce 18. století, které měří necelé tři metry. Tyto stojany dříve stávaly u lavice, ve které sedávali příslušníci určitého cechu. Zde můžeme vidět postavníky řeznické zdobené závitnicemi, plochy jsou vyplněny kartušemi s malbami orla nad korunou, muže v selském kroji s býkem a lva se sekerou. Na postavníku ševcovského cechu je zobrazen pár holínek - typický znak ševcovského řemesla a na hlavici je mužská postava v dobovém obleku a holínkách.

Za pozornost stojí také barokní kamenný kříž, který se nachází před kostelem. Je na něm vyobrazen rodový erb někdejšího majitele panství Illesházyho a jeho původ je datován do roku 1783. Ve znaku tohoto rodu je vpravo hledící černý korunovaný pták s prostřelenou hrudí, který stojí na koruně se třemi hroty.

Ve Vsetíně můžete také navštívit Muzeum regionu Valašsko nebo si zajet do nedaleké obce Velké Karlovice, kde se nachází unikátní dřevěný kostel Panny Marie Sněžné, při jehož stavbě nebyl použit jediný kovový prvek a jeho srubová konstrukce je jedinečnou ukázkou lidového baroka.

Možnosti prohlídek:

květen - září: sobota: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, neděle: 13:00 - 17:00 (v době státních svátků otevírací doba jako v sobotu)

červen - srpen: pondělí - sobota 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 a neděle: 13:00 - 17:00. V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

Odkaz: www.farnostvsetin.cz, www.mestovsetin.cz

  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.