VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA pro krajský úřad a příspěvkové organizace

Krajský úřad

.pdf Zaměstnanec oddělení dopravy a správních agend - PRODLOUŽENO (Odbor dopravy a správních agend, uzávěrka 4. 6. 2018) 157,5 kB
.pdf Zaměstnanec oddělení sociálně právní ochrany (Odbor sociálních věcí, uzávěrka 1. 6. 2018) 175,09 kB
.pdf Právník (Odbor dopravy a silničního hospodářství, uzávěrka 1. 6. 2018) 187,9 kB
.pdf Zaměstnanec oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti (Odbor školství, mládeže a sportu, uzávěrka 7. 6. 2018) 189,67 kB
.pdf Zaměstnanec oddělení památkové péče (Odbor kultury a památkové péče, uzávěrka 1. 6. 2018) 177,88 kB
.pdf Vedoucí oddělení příspěvkových organizací (Odbor ekonomický, uzávěrka 29. 5. 2018) 166,46 kB
.pdf Zaměstnanec oddělení řízení a rozvoje (Odbor zdravotnictví, uzávěrka 29. 5. 2018) 157,31 kB
.pdf Právník IV (oddělení legislativní a právní, uzávěrka 26. 5. 2018) 184,83 kB
.pdf Právník III (Odbor ekonomický, oddělení majetkoprávní, uzávěrka 25. 5. 2018) 174,82 kB
.pdf Právník I (oddělení legislativní a právní, uzávěrka 18. 6. 2018) 178,6 kB
.pdf STÁŽ na Odboru školství, mládeže a sportu 274,54 kB

Příspěvkové organizace

.pdf Vrchní sestra novorozeneckého oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 214,98 kB
.pdf Vrchní sestra oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,89 kB
.pdf Vrchní sestra očního oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,04 kB
.pdf Vrchní sestra kardiologického oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,63 kB
.pdf Vrchní sestra oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,78 kB
.pdf Vrchní sestra Interní kliniky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,02 kB
.pdf Vrchní sestra neurologického oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,63 kB
.pdf Vrchní sestra chirurgického oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 215,53 kB
.pdf Primář neurochirurgického oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 26. 5. 2018) 319,17 kB
.pdf Staniční sestra porodního sálu (Uherskohradišťská nemocnice, a. s., uzávěrka 4. 6. 2018) 133,83 kB
.pdf Kuchař/ka (Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, uzávěrka 31. 5. 2018) 141,78 kB
.pdf Krizový pracovník (Dětské centrum Zlín p. o. uzávěrka 24. 5. 2018) 133,86 kB
.pdf Sestra ARO - anestezie (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 148,67 kB
.pdf Pradlena (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 167,96 kB
.pdf Fyzioterapeut (Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm) 37,26 kB
.pdf Lékař/lékařka oddělení urologie (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 251,32 kB
.pdf Lékař/lékařka oddělení hematologie a transfúzní (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,31 kB
.pdf Všeobecná sestra (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 148,61 kB
.pdf Kuchař/ka (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 128,59 kB
.pdf Primariáty (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 202,18 kB
.pdf Provozní technik v oboru zdravotnické techniky (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 113,22 kB
.pdf Odborný pracovník v laboratorních metodách na HTO (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 107,55 kB
.pdf Sociální pracovník/pracovnice (Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Kroměříž) 30,17 kB
.pdf Pomocný kuchař/ka (Krajská nemocnice T.Bati, a. s.) 301,28 kB
.pdf Kuchař/ka (Krajská nemocnice T.Bati, a. s.) 301,45 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách (Charita Zlín) 222,56 kB
.pdf Lékař/lékařka chirurgického oddělení (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 247,28 kB
.pdf Všeobecná sestra (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,85 kB
.pdf Správce informačních technologií (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 267,44 kB
.pdf Zdravotní laborantka/laborant na oddělení patologické anatomie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,11 kB
.pdf Prodavač/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 494,87 kB
.pdf Porodní asistentka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 249,86 kB
.pdf Zdravotní laborant (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 215,37 kB
.pdf Všeobecná sestra Onkologické oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 229,37 kB
.pdf Dětská sestra, porodní asistentka, všeobecná sestra (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 214,12 kB
.pdf Sanitář/sanitářka Interní klinika (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 228,5 kB
.pdf Fyzioterapeut (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 228,95 kB
.pdf Všeobecná sestra na pracoviště ARO DIOP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 231,73 kB
.pdf Klinický farmaceut (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,62 kB
.pdf Praktická sestra (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,71 kB
.pdf Všeobecná setra na interní oddělení, LDN, dětské oddělení, Mobilní tým sester (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,48 kB
.pdf Zubař (Vsetínská nemonice, a. s.) 185,59 kB
.pdf Lékař/ka Centrum klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 216,67 kB
.pdf Radiologický asistent (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 229,3 kB
.pdf Sanitář/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 231,04 kB
.pdf Všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 230,33 kB
.pdf Lékař/ka – Oddělení nukleární medicíny a PET/CT (Krajská nemocnice T.Bati, a. s.) 188,38 kB
.pdf Lékař/lékařka-radiolog – Oddělení nukleární medicíny a PET/CT (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 189,28 kB
.pdf Lékař/ka oddělení zobrazovacích metod (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 185,93 kB
.pdf Radiologický fyzik/radiologická fyzička – Oddělení nukleární medicíny a PET/CT (Krajská nemocnice T.Bati, a. s.) 188,98 kB
.pdf Sociální pracovník/pracovnice - projekt (Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením) 236,04 kB
.pdf Sociální pracovník/pracovnice (Domovy pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka, Jasenka - Vsetín, Seniorpark Valašské Meziříčí, Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm,Domov se zvláštním režimem Pržno) 196,13 kB
.pdf Pracovník/pracovnice v sociálních službách - aktivizační pracovník (Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením) 181,41 kB
.pdf Zdravotní laborantka/laborant na oddělení lékařské mikrobiologie a klinické biochemie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,16 kB
.pdf Učitel/ka odborných předmětů elektrotechnika – silnoproud (Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm) 134,21 kB
.pdf Fyzioterapeut (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 185,79 kB
.pdf Radiologický asistent (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 175,22 kB
.pdf Všeobecná sestra (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 189,44 kB
.pdf Lékaře - s atestací i bez atestace (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 135,11 kB
.pdf Fyzioterapeut (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,79 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář – zdravotnická záchranářka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,85 kB
.pdf Sanitář/ka na interní spojený lůžkový fond, LDN a COS (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,2 kB
.pdf Lékař na oddělení Neurologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,81 kB
.pdf Radiologický asistent/asistentka na RDG (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,62 kB
.pdf Lékař na Oddělení lékařské mikrobiologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,93 kB
.pdf Lékař Léčebny dlouhodobě nemocných (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,81 kB
.pdf Lékař na ORL (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,05 kB
.pdf Lékař na Interní oddělení (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,83 kB
.pdf Lékař na Oddělení klinické onkologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,85 kB
.pdf Všeobecná sestra - oddělení kardiologie - JIP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,07 kB
.pdf Všeobecná sestra - Interní klinika JIP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,24 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický asistent/zdravotnická asistentka - Centrum klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,62 kB
.pdf Vseobecná sestra - Intenzivní péče chirurgických oborů (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,85 kB
.pdf Lékař/lékařka kožního oddělení (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 172,54 kB
.pdf Lékař/lékařka oddělení nefrologie a dialýzy (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 173,24 kB
.pdf Ergoterapeut/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,56 kB
.pdf Lékař/ka na patologicko-anatomické oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,99 kB
.pdf Všeobecná sestra/zdravotnický záchranář pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 129,69 kB
.pdf Lékař/ka pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 117,1 kB
.pdf Sanitář/ka pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 127,08 kB
.pdf Všeobecná sestra se specializací v intenzivní péči (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,97 kB
.pdf Radiologický asistent/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,01 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost (Domov pro seniory Napajedla, p. o.) 344,67 kB
.pdf Lékař/ka dětský chirurg/dětská chiruržka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,34 kB
.pdf Učitel strojírenských předmětů v odborného výcviku (Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín) 121,48 kB
.pdf 2 pozice lékař/ka radiolog/radioložka pro oddělení nukleární medicíny (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 134,98 kB
.pdf Radiologický asistent/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 120,93 kB
.pdf Všeobecný praktický lékař/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 249,26 kB
Dokumenty k výběrovému řízení
Průběh výběrového řízení
Stupnice platových tarifů
Kontaktní informace

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.