VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Krajský úřad

.pdf Zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů (Odbor školství, mládeže a sportu, uzávěrka 7. 9. 2017) 220,88 kB
.pdf Zaměstnanec oddělení silničního hospodářství (Odbor dopravy a silničního hospodářství, uzávěrka 1. 9. 2017) 219,81 kB
.pdf Rozpočtář (Odbor ekonomický, uzávěrka 25. 8. 2017) 173,6 kB
.pdf Zaměstnanec oddělení informatiky - správce webových aplikací (Odbor Kancelář ředitele, uzávěrka 31.8.2017) 224,98 kB

Příspěvkové organizace

.pdf Fyzioterapeut (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 228,95 kB
.pdf Vedoucí sociální pracovník/pracovnice (Domov pro seniory Burešov, p. o., uzávěrka 24. 8. 2017) 137,34 kB
.pdf Všeobecná sestra na pracoviště ARO DIOP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 231,73 kB
.pdf Knihovník, vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře (Krajské knihovna Františka Bartoše, p. o., uzávěrka 24. 8. 2017) 154,69 kB
.pdf Sociální pracovník/ce, vedoucí úseku (Dům sociálních služeb Návojná, p. o., uzávěrka 30. 8. 2017) 220,54 kB
.pdf Klinický farmaceut (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,62 kB
.pdf Praktická sestra (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,71 kB
.pdf Všeobecná setra na interní oddělení, LDN, dětské oddělení, Mobilní tým sester (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,48 kB
.pdf Zubař (Vsetínská nemonice, a. s.) 185,59 kB
.pdf Nutriční terapeut/terapeutka (Kroměřížská nemocnice a.s.) 113,15 kB
.pdf Recepční (14|15 Baťův institut, p. o., uzávěrka 8. 8. 2017) 223,19 kB
.pdf Investiční referent - technický pracovník (Sociální služby města Kroměříže p. o., uzávěrka 4. 9. 2017) 70,87 kB
.pdf Projektový manažer (Sociální služby města Kroměříže p. o., uzávěrka 4. 9. 2017) 71,6 kB
.pdf Vedoucí Domova pro seniory (Sociální služby města Kroměříže p. o., uzávěrka 4. 9. 2017) 69,83 kB
.pdf Vedoucí personálního a mzdového oddělení (Sociální služby města Kroměříže p. o., uzávěrka 4. 9. 2017) 78,33 kB
.pdf Vedoucí sociálně-terapeutických dílen (Sociální služby města Kroměříže p. o., uzávěrka 4. 9. 2017) 66,11 kB
.pdf Lékař/ka Centrum klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 216,67 kB
.pdf Vedoucí stravovacího provozu (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 116,67 kB
.pdf Lékař oddělení plicní (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 214,77 kB
.pdf Radiologický asistent (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 229,3 kB
.pdf Sanitář/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 231,04 kB
.pdf Všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 230,33 kB
.pdf Lékař/ka – Oddělení nukleární medicíny a PET/CT (Krajská nemocnice T.Bati, a. s.) 188,38 kB
.pdf Lékař/lékařka-radiolog – Oddělení nukleární medicíny a PET/CT (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 189,28 kB
.pdf Lékař/ka oddělení zobrazovacích metod (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 185,93 kB
.pdf Radiologický fyzik/radiologická fyzička – Oddělení nukleární medicíny a PET/CT (Krajská nemocnice T.Bati, a. s.) 188,98 kB
.pdf Vrchní sestry Centra klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s., uzávěrka 15. 8. 2017) 149,5 kB
.pdf Sociální pracovník (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 249,44 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče (Domov pro seniory Burešov, p. o.) 131,98 kB
.pdf Zdravotní laborantka/laborant na oddělení lékařské mikrobiologie a patologické anatomie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,18 kB
.pdf Sociální pracovník/pracovnice - projekt (Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením) 236,04 kB
.pdf Sociální pracovník/pracovnice (Domovy pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka, Jasenka - Vsetín, Seniorpark Valašské Meziříčí, Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm,Domov se zvláštním režimem Pržno) 196,13 kB
.pdf Pracovník/pracovnice v sociálních službách - aktivizační pracovník (Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením) 181,41 kB
.pdf Zdravotní laborantka/laborant na oddělení lékařské mikrobiologie a klinické biochemie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,16 kB
.pdf Učitel/ka odborných předmětů elektrotechnika – silnoproud (Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm) 134,21 kB
.pdf Kuchař/ka (Domov pro seniory Burešov, p. o.) 130,57 kB
.pdf Fyzioterapeut (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 185,79 kB
.pdf Radiologický asistent (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 175,22 kB
.pdf Všeobecná sestra (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 189,44 kB
.pdf Lékaře - s atestací i bez atestace (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 135,11 kB
.pdf Fyzioterapeut (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,79 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář – zdravotnická záchranářka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,85 kB
.pdf Kuchař/ka (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 128,07 kB
.pdf Sanitář/ka na interní spojený lůžkový fond, LDN a COS (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,2 kB
.pdf Zdravotní laborant/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 250,39 kB
.pdf Všeobecná sestra pro perioperační péči (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,43 kB
.pdf Lékař na oddělení Neurologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,81 kB
.pdf Radiologický asistent/asistentka na RDG (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,62 kB
.pdf Lékař na Oddělení lékařské mikrobiologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,93 kB
.pdf Lékař Léčebny dlouhodobě nemocných (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,81 kB
.pdf Lékař na ORL (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,05 kB
.pdf Lékař na Interní oddělení (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,83 kB
.pdf Lékař na Oddělení klinické onkologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,85 kB
.pdf Všeobecná sestra - oddělení kardiologie - JIP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,07 kB
.pdf Všeobecná sestra - Interní klinika JIP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,24 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický asistent/zdravotnická asistentka - Centrum klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,62 kB
.pdf Vseobecná sestra - Intenzivní péče chirurgických oborů (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,85 kB
.pdf Lékař/lékařka kožního oddělení (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 172,54 kB
.pdf Lékař/lékařka oddělení nefrologie a dialýzy (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 173,24 kB
.pdf Ergoterapeut/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,56 kB
.pdf Lékař/ka na patologicko-anatomické oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,99 kB
.pdf Všeobecná sestra/zdravotnický záchranář pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 129,69 kB
.pdf Pracovnice/pracovník úklidu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 127,02 kB
.pdf Lékař/ka pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 117,1 kB
.pdf Sanitář/ka pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 127,08 kB
.pdf Všeobecná sestra se specializací v intenzivní péči (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,97 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách v přímé péči (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 117,42 kB
.pdf Radiologický asistent/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,01 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost (Domov pro seniory Napajedla, p. o.) 344,67 kB
.pdf Lékař/ka dětský chirurg/dětská chiruržka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,34 kB
.pdf Lékař/ka cévní chirurg/žka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,45 kB
.pdf Pracovnice/pracovník úklidu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 116,21 kB
.pdf Učitel strojírenských předmětů v odborného výcviku (Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín) 121,48 kB
.pdf 2 pozice lékař/ka radiolog/radioložka pro oddělení nukleární medicíny (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 134,98 kB
.pdf Všeobecná sestra (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 114,44 kB
.pdf Všeobecná sestra pro perioperační péči (Kroměřížská nemocnice a. s.) 253,4 kB
.pdf Lékař/ka (Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.) 132,85 kB
.pdf Radiologický asistent/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 120,93 kB
.pdf Lékař/lékařka diabetolog a/nebo endokrinolog (Kroměřížská nemocnice, a.s.) 248,91 kB
.pdf Všeobecný praktický lékař/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 249,26 kB
Dokumenty k výběrovému řízení
Průběh výběrového řízení
Stupnice platových tarifů
Kontaktní informace

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.