VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Krajský úřad

.pdf Zaměstnanec oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti 163,8 kB

Příspěvkové organizace

.pdf Knihovník, pracovník ve službách, oddělení pro dospělé v Ústřední knihovně (Krajská knihovna Františka Bartoše, p. o., uzávěrka 12. 5. 2017) 151,52 kB
.pdf Primář/primářka radiodiagnostického oddělení (Uherskohradišťská nemocnice, a. s., uzávěrka 31. 5. 2017) 193,9 kB
.pdf Primář/primářka oddělení patologie (Uherskohradišťská nemocnice, a. s., uzávěrka 31. 5. 2017) 193,82 kB
.pdf Primář/primářka oddělení nukleární medicíny (Uherskohradišťská nemocnice, a. s., uzávěrka 31. 5. 2017) 192,76 kB
.pdf Primář/primářka mamodiagnostického oddělení (Uherskohradišťská nemocnice, a. s., uzávěrka 31. 5. 2017) 195,42 kB
.pdf Primář/primářka hematologicko transfúzního oddělení (Uherskohradišťská nemocnice, a. s., uzávěrka 31. 5. 2017) 194,5 kB
.pdf Pradlena (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 168,3 kB
.pdf Účetní, skladní (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, uzávěrka 30. 4. 2017) 117,67 kB
.pdf Referent odboru zdravotních pojišťoven (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,08 kB
.pdf Pracovník informačního centra a recepce (14|15 Baťův institut, p. o., uzávěrka 3. 5. 2017) 223,13 kB
.pdf Učitel/ka odborného výcviku ((Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm) 132,92 kB
.pdf Učitel/ka odborných předmětů elektrotechnika – silnoproud (Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm) 134,21 kB
.pdf Psycholog/psycholožka (Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., uzávěrka 15. 5. 2017) 322,75 kB
.pdf Kuchař/ka (Domov pro seniory Burešov, p. o.) 130,57 kB
.pdf Specialista/ka oddělení metodiky a ekonomiky zdravotního pojišťovnictví (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 119,1 kB
.pdf Fyzioterapeut (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 185,79 kB
.pdf Radiologický asistent (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 175,22 kB
.pdf Všeobecná sestra (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 189,44 kB
.pdf Lékaře - s atestací i bez atestace (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 135,11 kB
.pdf Sociální pracovník/pracovnice (Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., uzávěrka 30. 4. 2017) 324,19 kB
.pdf Fyzioterapeut (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,79 kB
.pdf Pracovník technicko-ekonomického rozvoje/finanční referent (Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., uzávěrka 30. 4. 2017) 62,08 kB
.pdf Odborný a programový pracovník/pracovnice – astronom (Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., uzávěrka 30. 4. 2017) 61,72 kB
.pdf Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská (Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., uzávěrka 30. 4. 2017) 147,54 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář – zdravotnická záchranářka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,85 kB
.pdf Pomocník/pomocnice v kuchyni (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 126,53 kB
.pdf Kuchař/ka (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 128,07 kB
.pdf Sanitář/ka na interní spojený lůžkový fond, LDN a COS (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,2 kB
.pdf Zdravotní laborant/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 250,39 kB
.pdf Všeobecná sestra pro perioperační péči (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,43 kB
.pdf Lékař na oddělení Neurologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,81 kB
.pdf Radiologický asistent/asistentka na RDG (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,62 kB
.pdf Lékař na Oddělení lékařské mikrobiologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,93 kB
.pdf Lékař Léčebny dlouhodobě nemocných (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,81 kB
.pdf Lékař na ORL (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,05 kB
.pdf Lékař na Interní oddělení (vsetínská nemocnice, a. s.) 185,83 kB
.pdf Všeobecná setra na interní oddělení, dialýzu, LDN a COS (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,75 kB
.pdf Lékař na Oddělení klinické onkologie (Vsetínská nemocnice, a. s.) 185,85 kB
.pdf Lékař na oddělení ARO (Vsetínská nemocnice, a. s.) 186,08 kB
.pdf Lékař/ka pro Oddělení urgentního příjmu - všeobecná ambulance (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 200,77 kB
.pdf Všeobecná sestra - oddělení kardiologie - JIP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,07 kB
.pdf Všeobecná sestra - Interní klinika JIP (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,24 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický asistent/zdravotnická asistentka - Centrum klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,62 kB
.pdf Vseobecná sestra - Intenzivní péče chirurgických oborů (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,85 kB
.pdf Lékař/lékařka kožního oddělení (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 172,54 kB
.pdf Lékař/lékařka oddělení nefrologie a dialýzy (Uherskohradišťská nemocnice, a. s.) 173,24 kB
.pdf Ergoterapeut/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,56 kB
.pdf Lékař/ka na patologicko-anatomické oddělení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,99 kB
.pdf Všeobecná sestra/zdravotnický záchranář pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 129,69 kB
.pdf Pracovnice/pracovník úklidu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 127,02 kB
.pdf Porodní asistentka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 127,52 kB
.pdf Lékař/ka pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 117,1 kB
.pdf Sanitář/ka pro oddělení urgentního příjmu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 127,08 kB
.pdf Všeobecná sestra se specializací v intenzivní péči (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 130,97 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách v přímé péči (Domov pro seniory Lukov, p. o.) 117,42 kB
.pdf Radiologický asistent/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 253,01 kB
.pdf Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost (Domov pro seniory Napajedla, p. o.) 344,67 kB
.pdf Lékař/ka dětský chirurg/dětská chiruržka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,34 kB
.pdf Lékař/ka cévní chirurg/žka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,45 kB
.pdf Lékař/ka chirurgie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 134,44 kB
.pdf Pracovnice/pracovník úklidu (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 116,21 kB
.pdf Učitel strojírenských předmětů v odborného výcviku (Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín) 121,48 kB
.pdf 2 pozice lékař/ka radiolog/radioložka pro oddělení nukleární medicíny (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 134,98 kB
.pdf Lékař/ka pro oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 134,01 kB
.pdf Všeobecná sestra (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 114,44 kB
.pdf Lékař/ka pro Centrum klinické gerontologie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 134,06 kB
.pdf Ergoterapeut/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 202,36 kB
.pdf Všeobecná sestra pro perioperační péči (Kroměřížská nemocnice a. s.) 253,4 kB
.pdf Lékař/ka (Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.) 132,99 kB
.pdf Lékař/ka (Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.) 132,85 kB
.pdf Radiologický asistent/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 120,93 kB
.pdf Lékař/lékařka (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o.) 289,39 kB
.pdf Lékař/ka intenzivní péče (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,61 kB
.pdf Lékař/lékařka diabetolog a/nebo endokrinolog (Kroměřížská nemocnice, a.s.) 248,91 kB
.pdf Všeobecný praktický lékař/ka (Kroměřížská nemocnice, a. s.) 249,26 kB
.pdf Lékař/ka oddělení zobrazovacích metod (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 131,33 kB
.pdf Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 132,79 kB
.pdf Zdravotní laborant/ka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) 117,49 kB
.pdf Všeobecná sestra (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.) 130,76 kB
.pdf Radiologický asistent/Radiologická asistentka (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.) 132,26 kB
.pdf Zdravotní laborant/ka (Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.) 130,83 kB
.pdf Lékař/ka – konziliář/ka IK IPVZ (Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.) 131,42 kB
.pdf Vedoucí lékař/ka nízkoprahového urgentního příjmu interních oborů IK KNTB, a. s. (Krajská nemocnie Tomáše Bati, a.s.) 135,16 kB
.pdf Lékař/ lékařka odd. neurologie (Nemocnice Tomáše Bati a.s.) 130,74 kB
Dokumenty k výběrovému řízení
Průběh výběrového řízení
Stupnice platových tarifů
Kontaktní informace

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.