Vloni bylo zrekonstruováno téměř 20 kilometrů krajských silnic

  21.1.2020
Vloni bylo zrekonstruováno téměř 20 kilometrů krajských silnic

ZLÍNSKÝ KRAJ – Co se podařilo rekonstruovat na krajské silniční síti v uplynulém roce 2019? Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) dokončil 18 rekonstrukcí silnic a mostů o celkové délce téměř 20 kilometrů a v hodnotě 323 milionů korun.

„Kromě krajských peněz jsme pro tento účel využili 115 milionů korun z dotačních prostředků Evropské unie a 30 milionů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

„Máme za sebou opět kus práce. Během roku 2019 jsme dokončili 18 investičních staveb v hodnotě přes 323 milionů korun. Pozitivní bylo, že se vloni řadu staveb podařilo zahájit již v dubnu a květnu, proto byla dopravní omezení většinou ukončena do začátku listopadu,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Na krajské silniční síti přibylo za rok 2019 téměř 20 kilometrů zrekonstruovaných úseků silnic včetně několika mostů.

Mezi největší dokončené stavby patří nepochybně dva roky trvající rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova do Hostýnských vrchů s konečnou cenou 97,5 milionu korun. Další velkou stavbou byla rekonstrukce 2,4 kilometru silnice II/487 v Novém Hrozenkově za 37,6 milionu korun. V přehledu nesmí chybět ani rekonstrukce silnice III/4348 mezi obcemi Vlkoš a Troubky s cenou 28,9 milionu korun. Na 18,3 milionu korun přišla stavební úprava mostu ve Valašském Meziříčí-Hrachovci, jejímž cílem bylo prodloužit životnost mostu a přibližně trojnásobně zvýšit jeho zatížitelnost.

ŘSZK vynaložilo během roku nemalé prostředky rovněž na plošné obnovy povrchů vozovek a na stavební údržbu mostů. Pro motoristy jsou nejvíce viditelné právě celoplošné obnovy povrchů vozovek, tedy frézování a pokládky nových živičných vrstev tam, kde není nutný zásah do konstrukce či směrového nebo výškového profilu silnice. Takto se během roku podařilo položit souvislé úseky nového povrchu vozovek v délce přes 12,5 kilometru. Při financování těchto „kobercových úprav“ byly využity prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 39,2 milionu korun.

„Plynule pokračuje příprava dalších silničních staveb. Pro nejbližší období máme ve hře pět projektů, které se ucházejí o evropské dotace, a další chystáme do očekávané jarní výzvy v programu IROP. Na dobré cestě je také možnost financování z programu přeshraniční spolupráce, kde s kolegy z Trenčianského samosprávného kraje spolupracujeme na projektu rekonstrukce silnice v úseku Březová – Nová Bošáca. Město Zlín je administrátorem programu IPRÚ, kam podáme projektovou žádost na výstavbu nové okružní křižovatky na Jižních Svazích,“ dodal Bronislav Malý.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje

21. 1. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap