Vlasta Grycová a Věra Kovářů převzaly ocenění za přínos kultuře Zlínského kraje

  8.12.2015
Vlasta Grycová a Věra Kovářů převzaly ocenění za přínos kultuře Zlínského kraje

ZLÍN - Za účasti radních Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem a dalších významných hostů z řad veřejného a kulturního života se 7. prosince v Baťově vile ve Zlíně uskutečnilo slavnostní předání ceny PRO AMICIS  MUSAE za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu, které v letošním roce získala Vlasta Grycová a Věra Kovářů.

„O ocenění obou lauerátek rozhodla Rada Zlínského kraje na základě doporučení kulturní komise. Paní Vlastě Grycové bylo ocenění přiznáno za mimořádný přínos v oblasti písňové tvorby s pozoruhodnými úspěchy nadregionálního významu a paní doktorce Věře Kovářů cenu udělujeme za markantní přínos v oblasti lidové architektury a taneční pedagogice, za její odborné a zájmové aktivity v dokumentaci a záchraně tradičních lidových staveb v terénu a také za publikační a sběratelskou činnost,“ řekl krajský radní pro kulturu Ladislav Kryštof.

„Ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu uděluje Zlínský kraj od roku 2005. Zpravidla se držitelem stává jeden kandidát za určitý kalendářní rok, i když letos už podruhé dochází k situaci, kdy jsou v souladu se statutem ceny oceněny současně dvě osobnosti. S cenou se pojí finanční dar a výtvarný symbol,“ dodal radní Ladislav Kryštof.

Do termínu uzávěrky pro rok 2015 obdržel odbor kultury a památkové péče deset návrhů, které zaslali zástupci měst, obcí, sdružení, nebo fyzické osoby. Mezi navrženými byly letos většinou ženy: Vlasta Grycová (2x), Romana Habartová (2x), Ladislava Horňáková, Věra Kovářů, Blanka Petráková, Miroslava Štýbrová, ale také dva muži: Pavel Popelka František Segrado.

 

V minulých letech ocenění za kulturní přínos Zlínskému kraji získali:

Ludmila Cápková – oceněna za celoživotní přínos ochotnickému divadlu
(zemřela 14. 7. 2006)

PhDr. Jaroslav Štika, CSc. – významná osobnost českého i evropského muzejnictví – více než čtvrt století stál v čele skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm (zemřel 28. 9. 2010)

PhDr. Karel Pavlištík, CSc. – etnograf, folklorista, choreograf a muzejník

Pavel Hejcman – významný spisovatel, oceněn za celoživotní rozsáhlé literární dílo

Mojmír Trávníček – literární kritik a teoretik, editor, publicista a spisovatel, přední znalec české křesťansky orientované literatury (zemřel 8. 7. 2011)

PhDr. Josef Jančář, CSc. – oceněn za celoživotní vědeckou i praktickou činnost v oblasti tradiční lidové kultury a její popularizaci v mezinárodním měřítku

Akad. sochař Otmar Oliva – sochař specializující se na tvorbu liturgických předmětů a úpravu sakrálních prostor

Mgr. Helena Chybová – oceněna za soustavnou práci na záchranných archeologických výzkumech a za literární činnost (autorka knihy Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města)

Mgr. Jiří Severin – oceněn za zásluhy v oblasti kultury Zlínského kraje, známá je jeho publicistická, publikační, scénáristická a organizační činnost

Eva Urbachová – etnografka a emeritní muzejní pracovnice, vybudovala etnografické pracoviště v okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně, věnovala se především výzkumu lidového textilu, kroje a starým formám lidových řemesel

JUDr. Josef Holcman – spisovatel, publicista, scénárista, mnohaletý vedoucí divadelního souboru Malá scéna ve Zlíně, v roce 2011 se podílel na přípravě podkladů pro žádost o zápis jízdy králů do nehmotného kulturního dědictví lidstva za obec Skoronice

Václav Maňas mladší - hudebník a skladatel - oceněn za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnosti pro české a moravské dechové hudby, zastupuje čtvrtou generaci muzikantského rodu, jehož tvorba je pilířem festivalu Maňasovy Sehradice

PaedDr. Jiří Jilík – obnovil nadregionální podobu Jízdy králů ve Vlčnově, je autorem realizovaných filmových scénářů a televizních dokumentů, spolupracoval aktivně s časopisem Malovaný kraj, je aktivním organizátorem významných kulturních akcí.

 

Letos byli navrženi (s následujícím zdůvodněním nominace): 

Vlasta Grycová (2x)

Nominovaná za celoživotní práci v oblasti písňové tvorby a prezentaci lidové tradice. Tato vynikající zpěvačka a bezedná studnice (nejen) straňanských písní dosáhla mimořádných úspěchů nejen vydáním několika CD, ale byla nominována na cenu Anděl v oblasti World music. Vedle svého sólového působení, dnes pomáhá s výchovou straňanských dětí v místní písňové tradici.

 

PhDr. Romana Habartová (2x)

Nominovaná za celoživotní přínos v oblasti lidové výtvarné kultury i tradiční rukodělné výroby, obyčejových tradic či lidovém oděvu, jehož výstupem je bohatá výzkumná, výstavní i publikační činnost. Vedle své pracovní funkce vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje se aktivně zapojuje do společenského života a folkloru v regionu, mimo to působí i v dalších profesně-zájmových aktivitách.

 

Mgr. Ladislava Horňáková

Nominovaná za své působení v oblasti výtvarného umění a úsilí prezentace oboru a vytváření, šíření a vytváření dobrého jména o specifické činnosti krajské paměťové instituce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, kde působí jako vedoucí odborného oddělení. Svou dlouhodobou, kvalitní soustředěnou vědeckou prací, především na poznání životního stylu Zlína ve 20. století a realizaci výstavního projektu Fenomén Baťa, upozorňuje u nás i v zahraničí na výjimečné období moderní zlínské historie.

 

PhDr. Věra Kovářů

Nominovaná za její hlavní odborné a zájmové aktivity – dokumentaci a záchranu tradičních lidových staveb v terénu, mezi folkloristy za roli tanečního a hudebního lektora či odborníka v oblasti krojů, za zodpovědné naplňování role etnografky, památkářky, sběratelky a odborné poradkyně napříč regiony naší země, nejvíce pak na území Zlínského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. V současné době spolupracuje jako odborný konzultant při natáčení filmu Děda z prostředí Zlínského kraje – regionu Valašsko.

 

PhDr. Pavel Popelka, CSc.

Nominován za profesionální působení v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, především za celoživotní práci v oblasti tradiční lidové kultury a rozšíření muzejní sbírky dokumentující život ve zdejším regionu, významnou sběratelskou činnost na poli sběrů duchovní kultury na moravskoslovenském pomezí a výzkum tradiční svatby a obyčejů, za níž získal nejprestižnější ocenění Slovenské národopisné společnosti při Slovenské akademii věd. Je jedním z formovatelů českých a slovenských folklorních festivalů. Ve spolupráci s nadací Stichting Comenius Museum v Naardenu artikuloval mezinárodní trojstrannou smlouvu o vzájemné spolupráci.

 

PhDr. Blanka Petráková

Nominovaná za celoživotní profesní odbornou činnost i další aktivity zaměřené na výtvarnou kulturu lidu a luhačovického lázeňství, na oblast tradiční lidové kultury se zaměřením na studium lidového kroje luhačovického Zálesí, které slouží vedle získávání a prezentace řady historických dokumentů také k propagaci a zviditelnění města a lázní Luhačovice, k oživování kulturních tradic nejen ve zlínském regionu, ale i v celorepublikovém kontextu. Dnes působí v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako etnografka a vedoucí muzea luhačovického Zálesí.

 

František Segrado

Nominován za celoživotní velmi přirozenou a všemi uměleckými prostředky dostupnou péči o uchování valašské písničky, nářečí i zvyků, propagaci kraje prostřednictvím jeho schopností hudebníka, zpěváka, textaře, výtvarníka, herce, vypravěče, hráče na fujaru. V roce 2014 mu vyšlo sólové album, které se za pouhý týden stalo nejprodávanější nahrávkou a již po měsíci získalo zlatou desku.

 

Miroslava Štýbrová

Nominovaná za celoživotní odbornou práci v oboru dějin obouvání a ve specializaci na problematiku dějin firmy Baťa a Zlína, jak za správu sbírek, tak za její kvalitní prezentaci doma i v zahraničí. Svou odbornost a dlouholeté zkušenosti v oboru zúročuje rovněž v oblasti pedagogické. Patnáctým rokem přednáší na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dějiny obuvnictví a od roku 2012 působí jako lektorka Baťovy manažerské školy, kterou organizuje Fakulta managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Zpracovala: Helena Mráčková (s využitím informací Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje)

8. 12. 2015

Další informace:

Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Fotografie č. 2 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 3 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 4 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 5 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 6 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 7 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 8 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 9 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 10 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 11 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 12 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 13 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 14 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 15 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 16 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 17 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 18 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 19 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 20 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 21 (foto: Ludvík Valouch)

Dokumenty ke stažení

.zip Fotografie ke stažení 36066,27 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap