Vláda schválila plán rozvolňování. Podívejte se na podmínky

  23.4.2021
Vláda schválila plán rozvolňování. Podívejte se na podmínky

Podle výskytu nových případů Covid-19 na 100 000 osob za posledních sedm dnů se bude postupně rozvolňovat život v České republice. První fáze otevírání už byla spuštěna uvolněním části maloobchodu a služeb či částečným otevřením škol a mateřských školek a bude pokračovat od pondělí 26. dubna, kdy se v krajích s nejnižším výskytem nově potvrzených covid pozitivních otevřou zcela mateřské školy a dětské skupiny.

„Ve Zlínském kraji je aktuálně celkem 4 561 nemocných s Covid-19. Jsme na číslech, která nám podle nového konceptu vlády zatím nedovolují rozvolňovat. I nadále je důležité dodržovat nastavená pravidla, jedině tak se vrátíme do běžného života. Jak rychle budeme rozvolňovat, máme každý ve svých rukou,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Další rozvolnění Ministerstvo zdravotnictví plánuje v případě příznivého vývoje epidemie na pondělí 3. května, kdy by se v režimu jeden na jednoho mohly otevřít za přísných hygienických podmínek služby péče o tělo a péče o zvířata. V regionech, kde výskyt nových případů nepřekročí 100 záchytů na 100 000 obyvatel týdně, by se mohli do škol vrátit v rotační výuce i žáci 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří, otevřenou galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek a umožněn bude venkovní amatérský sport dětí až ve 20 osobách. Pokud se podaří snížit počty nově nakažených pod tuto hranici v celostátním průměru, bude za stanovených pravidel otevřen i veškerý, dosud zavřený maloobchod a zbývající sortiment venkovních trhů a tržišť.

Balíček 1 (od 12. dubna, část 26. dubna)

 • Papírnictví a prodejny s oblečením a obuví pro děti (již platí)
 • Zoologické a botanické zahrady v omezeném režimu (již platí)
 • Venkovní trhy, ale pouze potraviny (již platí)
 • Venkovní prostory muzeí a expozic

Balíček 2 (od 3. 5. 2021, nebudou-li k 26. 4. známky zhoršování epidemie)

 • Služby péče o tělo v režimu dvou osob. Obě budou muset mít negativní test (PCR či antigenní), ochranu dýchacích cest. Týkat se to nebude činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
 • Provozovny péče o zvířata
 • Dosud uzavřený maloobchod za předpokladu, že bude celostátní incidence pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů
 • Veškerý sortiment na venkovních trzích za předpokladu, že bude celostátní incidence pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů
 • Lázně pro lidi, kteří prodělali Covid-19
 • Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek v krajích, kde bude pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů

Balíček 3 (když bude pod 100 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů)

 • Ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.
 • Svatby a pohřby (navýšení počtu účastníků venku na 30 osob)

Balíček 4 (když bude pod 75 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů)

 • Divadla, koncerty venku s epidemiologickými pravidly
 • Hrady a zámky s epidemiologickými pravidly
 • Zahrádky restaurací s opatřeními 
 • Hotely a penziony, zaplněny budou moci být jen z 25 procent, podmínkou bude test 
 • Sport venku ve skupinách maximálně 20 osob 
 • Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
 • Svatby a pohřby (uvnitř maximálně 30 osob, venku maximálně 50 osob)

Balíček 5  (když bude pod 50 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů) 

 • Bazény, sauny, wellness s testem
 • Divadla a koncerty uvnitř s omezením 
 • Kina s protiepidemickým opatřením a testem
 • Interiéry restaurací s testem, platit budou protiepidemická opatření
 • Bazény, sauny, wellness s testem
 • Sport uvnitř s testem
 • Svatby a pohřby (uvnitř maximálně 100 osob, venku maximálně 250 osob).

 Balíček 6 (když bude pod 25 případů na 100 tisíc za posledních 7 dnů) 

 • Ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna. 

 

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL

Balíček 1 (od 12. 4. 2021, další fáze 26. 4. 2021)

 • Výuka na 1. stupni základních škol v rotačním systému (již platí)
 • Výuka předškolních dětí v mateřských školách (již platí) 
 • Praktická výuka na středních školách, praktická výuka na vysokých školách (pouze poslední ročníky)
 • Mateřské školky + dětské skupiny + lesní školky a podobná zařízení, a to v krajích, kde bude pod 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max. 12 osob po šesti dvojicích na sportovišti o výměře min 15 m² na jednu osobu. Povinné bude testování.

Balíček 2 (nebudou-li k 26. 4. známky zhoršování epidemie) 

 • 2. stupeň základních škol (a nižší stupně víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému v krajích, kde bude pod 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku (ve skupinách max. 20 osob na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15 m² na 1 osobu). Rozvolnění se bude týkat pouze krajů, kde bude pod 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů.

Balíček 3 (když bude pod 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů)

 • Praktická výuka na vysokých školách  
balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota.jpg
balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota-skoly.jpg

Dokumenty ke stažení

.pdf Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota 204,34 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap