Vláda rozhodla o navýšení mezd v sociálních službách, poskytovatelé mohou o tyto peníze žádat kraj

  14.7.2017
Vláda rozhodla o navýšení mezd v sociálních službách, poskytovatelé mohou o tyto peníze žádat kraj

ZLÍNSKÝ KRAJ – Uvolnění více než 1 miliardy korun na navýšení mezd pracovníků v sociálních službách schválila česká vláda. Na Zlínský kraj přitom připadá 81,305 milionu korun. Rada Zlínského kraje již schválila výzvu, na základě které budou tyto prostředky rozděleny mezi poskytovatele sociálních služeb. O peníze na navýšení mezd si přitom mohou zažádat jak krajské příspěvkové organizace, tak organizace zřizované jinými subjekty.

„Práce v sociálních službách je v mnoha případech velmi psychicky i fyzicky náročná, přesto však je dlouhodobě nedostatečně finančně ohodnocená, což má za následek velký nedostatek pečovatelek a pečovatelů, kteří by se starali o seniory a zdravotně postižené. Věříme, že toto navýšení pomůže k zastavení odlivu pracovníků ze sociální oblasti, se kterým se v současné době potýkáme, a to i kvůli aktuálně rekordně nízké nezaměstnanosti. Finanční prostředky z výzvy jsou výhradně určené na mzdy a míra jejich navýšení bude v kompetenci ředitelů dle finančních zdrojů jednotlivých organizací a zařízení,“ uvedla radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

Podpora je určená na navýšení mezd v druhé polovině letošního roku. Vzhledem k tomu, že jde o dofinancování sociálních služeb, je tato finanční podpora určena pouze pro poskytovatele sociálních služeb, kteří si podali žádost v rámci první výzvy ze září 2016 nebo druhé výzvy z letošního června.

Žádost o podporu bude možno podávat v termínu od 12. do 20. srpna 2017 včetně, a to prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, která je k dispozici na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. O navýšení finanční podpory pro jednotlivé sociální služby bude rozhodováno na jednání Rady a následně Zastupitelstva Zlínského kraje, a to nejpozději do konce září 2017.

Výzva je zveřejněna na webových stránkách Zlínského kraje: http://www.kr-zlinsky.cz/vyzva-c-3-k-podani-zadosti-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-o-financni-podporu-z-rozpoctu-zlinskeho-kraje-k-zajisteni-dostupnosti-socialnich-sluzeb-na-uzemi-zlinskeho-kraje-pro-rok-2017-cl-4102.html

Zpracoval: Jan Vandík 

14. 7. 2017

Další informace:
Renata Janečková                             
tisková mluvčí                                                                                            
Krajský úřad Zlínského kraje                                                    
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                                

                                                                           

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.