Vincentinum bude nadále sloužit sociálním službám

  2.6.2020
Vincentinum bude nadále sloužit sociálním službám

ZLÍN – Velehradské Vincentinum v žádném případě nezanikne a bude nadále sloužit k poskytování sociálních služeb. Informovala o tom radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaela Blahová v reakci na některé mediální výstupy vyznívající v tom smyslu, že snad tradičnímu velehradskému sociálnímu zařízení hrozí zánik.

„Musím kategoricky vyvrátit obavy či spekulace o tom, že hejtmanství hodlá zrušit Vincentinum, které dlouhá léta sloužilo a stále slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Toto zařízení, které v minulosti prošlo rekonstrukcí na náklady kraje, bude i po organizačních změnách, které zde momentálně probíhají, určeno sociálním službám, avšak jejich charakter musíme přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům společnosti,“ sdělila radní Michaela Blahová a připomněla, že k organizační změně na Velehradě došlo v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje schváleným krajským zastupitelstvem

Vincentinum je využíváno jako domov pro osoby se zdravotním postižením, kterých zde v současnosti žije 39. Ještě v letošním roce by mělo 7 klientů přejít do služby chráněného bydlení. Domov má vypracovaný svůj transformační plán do r. 2023, který vytvořil a předložil transformační tým stávající vedoucí Mileny Marečkové. Její místo bude zrušeno organizační změnou k 1. 7. 2020. Na základě potřeb může docházet k vyhodnocení transformačního plánu tak, aby byla zajištěna péče o ty, kdo budou vyžadovat nejvyšší míru podpory,“ uvedla Marie Fremlová, ředitelka nadřízených Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace Zlínského kraje.

„Poskytování sociálních služeb je neustálý proces a musíme být otevřeni měnícím se požadavkům doby. Vždy máme na prvním místě právě člověka a jeho důstojnost, ať se ocitá v jakékoliv nepříznivé životní situaci. Chápu, že někdy je problém přijímat změny, ale nemůžeme se zastavit ani v 50. letech, ani v 90. letech, ani v roce 2020,“ řekla radní Michaela Blahová.

Hlavním důvodem, proč Zlínský kraj postupně omezuje kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením, tedy i Vincentina, je fakt, že v populaci ubývá lidí se zdravotním postižením odkázaných na službu poskytovanou ve stávajících pobytových zařízeních. 

„Od roku 2016 jsme otevřeli 7 chráněných bydlení a jsme svědky toho, jak uživatelé s menší nebo střední mírou podpory, kteří dříve pasivně žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením, přešli do sociální služby chráněného bydlení, a najednou se výrazně zvýšila jejich samostatnost,“ konstatuje Michaela Blahová. Dnešní rodiny, i když se jim narodí dítě s těžkým postižením, tyto své děti vychovávají a pečují o ně v domácím prostředí, to znamená, že ve skutečnosti není tak velký zájem o ten typ služby, jako jsou DZS, ale naopak sílí zájem spíše o komunitní služby v blízkosti bydliště.     

Na Velehradě navíc již léta působí podobné zařízení, jako je Vincentinum, a to DZP Buchlovská, to znamená, že v obci prakticky vedle sebe fungovaly dvě podobné organizační jednotky, které byly s účinností od 1. července 2020 sloučeny do jedné – DZP Velehrad. „Od 1. července dochází k zániku dvou předchozích organizačních jednotek a zároveň k zániku pracovních pozic dvou vedoucích. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí nové organizační jednotky. Výběrová komise z přihlášených uchazečů vybrala nejvhodnějšího zájemce“ informovala ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

2. 6. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap