Vesnicí roku Zlínského kraje 2011 se stala obec Komňa

  6.6.2011 15:38:00
Vesnicí roku Zlínského kraje 2011 se stala obec Komňa
ZLÍN – Celkem 19 obcí se v letošním roce ucházelo o titul „Vesnice roku Zlínského kraje 2011“. Nejvyšší ocenění, Zlatou stuhu, získala obec Komňa, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Valašská Polanka, Modrou stuhu za společenský život obec Žlutava, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí byla oceněna obec Zděchov a Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Ratiboř. Slavnostní oznámení výsledků se uskutečnilo dnes po poledni v sídle Zlínského kraje za přítomnosti hlavních představitelů kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem. Nechyběl ani statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, členové hodnotící komise včetně předsedy Vladimíra Kráčalíka a starostové oceněných obcí.

„Všem, kteří se přihlásili, chci poděkovat za to, že do soutěže Vesnice roku šli, a že našli odvahu změřit síly s ostatními obcemi. Považujeme tuto aktivitu za velmi přínosnou, a proto soutěž dlouhodobě podporujeme, a to nejen morálně, ale také finančně,“ řekl při příležitosti dnešního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Jeho slova potvrdil předseda hodnotící komise Vladimír Kráčalík.
„Dovolte mi poděkovat vedení Zlínského kraje za to, že vyčleňuje nemalé prostředky na podporu této soutěže. Rád bych podotknul, že je to nejvíce ze všech krajů v České republice,“ uvedl předseda komise. Soutěž každoročně pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR, a to už od roku 1995. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, prezentovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Z okresu Zlín letos soutěžilo 7 obcí (Loučka, Nedašov, Pohořelice, Poteč, Sazovice, Vlachova Lhota a Žlutava), 4 obce z okresu Vsetín (Kunovice, Ratiboř, Valašská Polanka a Zděchov), 4 obce z okresu Uherské Hradiště (Babice, Komňa, Pitín a Tupesy) a 4 obce reprezentující okres Kroměříž (Kyselovice, Prusinovice, Rymice a Skaštice). Komise soutěže Vesnice roku 2011 navštívila všechny přihlášené obce koncem května 2011.
Vítěznou obec krajského kola soutěže ocenila komise Zlatou stuhou a vítěz zároveň získává z krajského rozpočtu jeden milion korun a ze státního rozpočtu stejnou částku. Vítězná obec Komňa zároveň postoupila do celostátního kola soutěže, kde bude hodnocena společně s ostatními vítězi krajských kol celostátní komisí soutěže Vesnice roku.
Mimo stuh byl letos ve Zlínském kraji udělen diplom za vzorné vedení kroniky obci Pitín, diplom za vzorné vedení obecní knihovny obci Vlachova Lhota a diplom za udržování lidových tradic obci Skaštice. Další speciální ocenění získala obec Loučka za péči o květinovou výzdobu obce, diplom Zlatá cihla v kategorii B (obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby) obdržela obec Poteč a v kategorii C (nové venkovské stavby) obec Zděchov. Cenu naděje pro živý venkov získala obec Tupesy.
Komise také ocenila čtyři osobnosti zejména za práci s mládeží, udržování tradic a příkladnou činnost v obci. Jedná se o paní Danušku Zlámalovou z obce Skaštice za udržování lidových tradic v obci, paní Věru Velískovou z obce Sazovice za práci s dětmi a udržování lidových tradic, pana Ladislava Kochtu z obce Pohořelice za dlouhodobou práci pro obec v oblasti kronikářství a vedení kvalitní fotografické dokumentace obce a pana Pavla Petrů z obce Loučka za příkladnou práci s mládeží. Ostatní zúčastněné obce komise ocenila pamětním listem.


Zpracovala: Hana Ragasová, Gabriela Sýkorová Dvorníková

6. 6. 2011

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Zmíněné osoby

  • Stanislav Mišák
  • Libor Lukáš
  • Vladimír Kráčalík

Tématická oblast

  • rozvoj venkova
Foto k tiskové zprávě 2  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 3  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 4  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 5  foto: Petr Zákutný 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap