Vesnicí roku 2022 ve Zlínském kraji je Zašová

  22.6.2022
Vesnicí roku 2022 ve Zlínském kraji je Zašová

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku letos získala obec Zašová. Vyhlášení výsledků 26. ročníku soutěže se uskutečnilo ve středu 22. června v sídle Zlínského kraje. Gratulaci od hejtmana přijal starosta obce Jiljí Kubrický. Ocenění však obdržely také další obce.

„Zlínský kraj, to jste vy, naše vesnice a města. O vaše obce se dobře staráte, investujete zde, opravujete, pořádáte akce pro lidi. Zkrátka už na první pohled je u vás vidět kus dobře odvedené práce, na kterou můžete být právem hrdí. Za to vám chci poděkovat nejen jménem svým, ale i celé Rady Zlínského kraje, a zároveň vám popřát hodně sil a elánu do další práce,“ uvedl směrem k přítomným starostům oceněných obcí hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zlatá stuha byla obci Zašová udělena za dlouhodobý, komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, za podporu a vzájemnou spolupráci občanů napříč generacemi, za příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství včetně respektování architektonických hodnot a souvislostí a také za harmonické propojení místních částí. Obec Zašová postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2022. Nejedná se přitom o první úspěch Zašové v této soutěži, v krajském kole byla už oceněna v roce 2000 Bílou stuhou a v roce 2010 Modrou stuhou.

„Ocenění Zlatou stuhou vnímám jednak jako zadostiučinění za všechnu práci, kterou se v poslední době v Zašové podařilo udělat, ale především je to odměna pro naše občany, kteří se podílejí na společenském životě i na dalších aktivitách v naší obci,“ řekl starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Ve 26. ročníku soutěžilo celkem 10 obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji. Ve dnech 13, 14. a 16. června 2022 navštívila hodnotící komise všechny přihlášené obce. Každá z nich měla k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 16. června v obci Dolní Němčí.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic i seznámit širokou veřejnost s významem venkova.

Výsledky krajského kola

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Zašová, okres Vsetín
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Veselá, okres Zlín
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
obec Dolní Lhota, okres Zlín

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Diplom za udržování lidových tradic
obec Poličná, okres Vsetín

Další ocenění

Diplom Zlatá cihla (kategorie B) – obec Zašová, Komunitní dům seniorů
Diplom Zlatá cihla (kategorie C) – obec Dolní Lhota, okres Zlín, Kostel Panny Marie Karmelské
Cena naděje pro živý venkov – obec Malá Bystřice, okres Vsetín
Obec Malá Bystřice postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.
Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji – Jana Janíková, za literární tvorbu
Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci – obec Žlutava, okres Zlín

Mimořádná ocenění krajské komise

Mimořádné ocenění za projektovou připravenost – obec Vítonice, okres Kroměříž
Mimořádné ocenění za podporu kulturního a společenského života – obec Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
Mimořádné ocenění za výjimečnou archeologickou expozici – obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním předání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 ve vítězné obci.

Zpracoval: Jan Vandík

22. 6. 2022 

⬛Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-0505-foto-jiri-balat.jpg
img-0513-foto-jiri-balat.jpg
img-0519-foto-jiri-balat.jpg
img-0529-foto-jiri-balat.jpg
img-0530-foto-jiri-balat.jpg
img-0551-foto-jiri-balat.jpg
img-0552-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap