Vesnice roku 2011 Komňa slavila svůj úspěch v krajském kole

  12.8.2011 17:08:00
Vesnice roku 2011 Komňa slavila svůj úspěch v krajském kole
KOMŇA, ZLÍN – Malebná vesnička v podhůří Bílých Karpat, považovaná za rodiště J. A. Komenského, se dnes předvedla ve své plné kráse a bohatosti kulturních tradic, když se coby vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 ujala hostitelské role a v historické budově Sokolovny přivítala nejvyšší představitele Zlínského kraje - hejtmana Stanislava Mišáka, statutárního náměstka Libora Lukáše, náměstka Jindřicha Ondruše a radní Milenu Kovaříkovou. Čestná místa zaujali také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva zemědělství, organizátoři soutěže Vesnice roku 2011 a zejména pak hlavní aktéři - reprezentanti řady obcí Zlínského kraje, kteří si přijeli převzít ocenění ve formě diplomů i finančních šeků - podle umístění v jednotlivých kategoriích soutěže.

Komňa získala prvenství a Zlatou stuhu symbolizující nejlepší a nejvyváženější hodnocení ve všech posuzovaných kritériích zohledňujících život v obci jako celek. Šek ve výši jednoho milionu korun převzal od hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka starosta Komni Karel Navrátil.
„Vloni jsme se v krajském kole umístili na krásném druhém místě. Letos jsme se přihlásili s tím, že už nemáme co ztratit a úspěch se dostavil! Je to nádherný dárek k 750. výročí od první písemné zmínky vážící se k naší obci, které letos slavíme. Poděkování patří všem našim občanům a také Zlínskému kraji za velkou podporu, které se nám z jeho strany dostává. Uděláme vše pro to, abychom Zlínský kraj důstojně reprezentovali v celostátním kole,“ řekl Karel Navrátil, jemuž předal putovní klobouk pro vítěze krajského kola Miroslav Válek, starosta obce Hvozdná, která v soutěži získala prvenství před rokem.
Druhé místo, které Zlínský kraj odměnil částkou 750 tisíc korun, si odvezla Valašská Polanka zastoupená starostou Josefem Daňkem. Obec získala Bílou stuhu, která se uděluje za příkladnou aktivitu v péči o mládež a výchovu dětí. Valašská Polanka zaujala hodnotitelskou porotu mj. „starovalašskými dožínkami“ s pásmem tradiční Valašské svatby.
Třetí příčka a dar Zlínského kraje ve výši půl milionů korun letos náleží obci Žlutava, kterou vede starosta Stanislav Kolář. Žlutava proslula například svým Mikulášským průvodem, jenž v téměř nezměněné podobě přetrvává již dvě stě let. Také proto obec nyní pentlí Modrá stuha, kterou komise přiděluje za společenský život a obnovu i rozvoj duchovních tradic.
Čtvrté místo a příspěvek padesát tisíc korun pro obec Zděchov převzal z rukou hejtmana a radní Mileny Kovaříkové starosta Tomáš Kocourek. Odnesl si také Zelenou stuhu, která vyjadřuje vztah k zemědělství, životnímu prostředí a dodržování ekologických zásad.
Stejně tak páté místo náležející letos Ratiboři vedené starostkou Jiřinou Sklenskou bylo oceněno šekem ve výši padesát tisíc korun. Ratiboř si vydobyla Oranžovou stuhu za spolupráci s místními zemědělci a využití přirozeného potenciálu krajiny.
Také se dnes v Komni předávaly ceny za nejrůznější aktivity přispívající ke zvyšování kulturní a spolkové úrovně života na vesnici: Díky vzornému vedení kroniky dostal diplom a také finanční uznání své práce formou finančního daru dvaceti tisíc korun Martin Zálešák z Pitína.
Stejně tak za tvořivé vedení obecní knihovny ve Vlachově Lhotě si odnesl šek téže hodnoty Libor Mana.
Podobně i diplom za udržování lidových tradic a dvacet tisíc potěšilo starostu Skaštic Richarda Nováka.
Statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš diplomem a květinami vyjádřil hold několika jednotlivcům, kteří se pozoruhodně angažují ve prospěch kulturního obecního života, a to v kategorii Osobnosti Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji: Kytici a gratulaci si zasloužila paní Danuška Zlámalová ze Skaštic za iniciativu, kterou věnovala vybudování soukromého muzea a obnovení tradice Hanácké svatby, dále Věra Velísková ze Sazovic za vedení zdejšího národopisného kroužku a obnovu původního kroje. Pro diplom si do Komni až z Pohořelic na kole přijel Ladislav Kochta, vášnivý obecní fotoreportér a kronikář a poděkování v kategorii osobností patřilo také Pavlovi Petrů z Loučky za úsilí, které věnuje mládeži coby trenér požárního sportu.
Diplom za péči o květinovou výzdobu převzala starostka Loučky Martina Bartošová.
Cenu naděje pro nový život, která akcentuje nejen vztah k tradicím, ale též k občanům a jejich potřebám, obdržel Oldřich Vávra z obce Tupesy. Diplom Zlatá cihla v kategorii B získal pro Poteč starosta Josef Mana za citlivou rekonstrukci budovy obecního úřadu a – v kategorii C – se za stavbu koupaliště a víceúčelového hřiště dostalo ocenění Zděchovu v čele se starostou Tomášem Kocourkem.
Součástí slavnostního ceremoniálu byl také kulturní program, při kterém na přítomné téměř magicky zapůsobil unikátní „podšablový tanec“ v podání folklorního souboru „Podšable“. Dojemná byla také interpretace zdejších lidových písní dětmi ze základní školy v Komni.
Výjimečným hudebně – dramatickým zážitkem pak bylo pro všechny zúčastněné vystoupení Komenského ochotnického spolku, který v pásmu nazvaném „Starokomněnská svatba“ odhalil krásu a důstojnost tradičního venkovského svatebního obřadu.


Zpracovala: Helena Mráčková

12. 8. 2011

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Zmíněné osoby

 • Stanislav Mišák
 • Libor Lukáš
 • Jindřich Ondruš
 • Milena Kovaříková
 • Karel Navrátil
 • a další

Tématická oblast

 • rozvoj venkova
Foto k tiskové zprávě 2  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 4  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 5  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 6  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 7  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 8  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 9  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 10  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 11  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 12  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 13  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 14  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 15  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 16  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 17  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 18   foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 19  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 20  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 21  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 22  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 23  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 24  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 25  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 26  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 27  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 28  foto: Petr Zákutný 
Foto k tiskové zprávě 29  foto: Petr Zákutný 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap