Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR

Registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen registr poskytovatelů) umožňuje zájemcům o služby vyhledávat registrované poskytovatele a jejich sociální služby.

Registr poskytovatelů tvoří aktuální seznam všech poskytovatelů sociálních služeb na území České republiky. Účelem vedení registru je získání ucelených informací o jednotlivých poskytovatelích a o druzích sociálních služeb.

Registr poskytovatelů je veden v elektronické a listinné podobě. Krajský úřad je správcem listinné a zpracovatelem elektronické podoby registru, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) je správcem elektronické podoby registru. Elektronický registr poskytovatelů naleznete zde: http://iregistr.mpsv.cz/

 

Elektronická podoba registru poskytovatelů má veřejnou a neveřejnou část.

-          ve veřejné části obsahuje informace o poskytovateli a jeho registrovaných sociálních službách

-          v neveřejné části jsou dále uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni dle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a údaje o poskytovateli bez uvedení údaje o datu a místě narození, pokud je fyzickou osobou, a bez uvedení místa poskytování, jde-li o poskytování sociálních služeb v azylovém domě anebo poskytování pobytových sociálních služeb v intervenčním centru nebo zařízení pro krizovou pomoc, pokud byl požadavek na nezveřejnění uplatněn v žádosti o registraci (§ 87 odst. 2 zákona o sociálních službách).

 

Krajský úřad vede registr poskytovatelů, do kterého zapisuje:

-          poskytovatele sociálních služeb, kterým vydal oprávnění k poskytování sociálních služeb

-          zdravotnická zařízení lůžkové péče, poskytující sociální službu dle § 52 zákona (neveřejná část registru)

-          speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu (neveřejná část registru)

-          dětské domovy (neveřejná část registru)

 

Dotazy k agendě registrací zodpoví pracovník na telefonním čísle: 577 043 324, 577 043 332.

 

aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap