Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje - D/0243/2019/SOC

KategorieVeřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací / návratných finančních výpomocí
Datum vyvěšení24.4.2019 8:00:00
Datum sejmutí25.4.2022 23:59:59
Pořadové číslo2019/363/SOC

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., byla provedena ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory anonymizace údajů, které jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyloučeny ze zpřístupnění.

Dokumenty ke stažení

.pdf verejnopravni-smlouva-d-0243-2019-soc.pdf 332,63 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap