VEŘEJNÉ SBÍRKY

1. Co je to veřejná sbírka?

Veřejná sbírka je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy, sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

2. Jakými způsoby lze konat veřejnou sbírku?

Veřejnou sbírku lze konat jedním nebo více ze způsobů uvedených v zákoně, a to:  

- shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu

- sběracími listinami

- pokladničkami

- prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně

- prodejem vstupenek, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek

- dárcovskými textovými zprávami – DMS

- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

- Na žádost právnické osoby lze konat sbírku i jiným způsobem než způsoby uvedenými výše.

3. Jaké dokumenty musí předložit PRÁVNICKÁ OSOBA, aby mohla konat veřejnou sbírku?

Oznámení o konání veřejné sbírky konané právnickou osobou

- Čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace

Čestné prohlášení o tom, zda FO oprávněná jednat ve věci sbírky jménem PO se  v posledních 3 letech nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území ČR.

Žádost o výpis z rejstříku trestu

Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek

- Potvrzení zdravotních pojišťoven, že nemá splatné daňové nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění

Potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále sociálního zabezpečení a na příspěvku na státní sociální politiku

Vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami

- Souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku použito v zahraničí (lze získat na adrese: Ministerstvo zahraničních věcí. Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci).

4. Jaké dokumenty musí předložit OBEC, aby mohla konat veřejnou sbírku?

Oznámení o konání veřejné sbírky konané obcí

Usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu konání sbírky ne starší 90 dnů (tzn. Rady obce nebo Zastupitelstva).

- Žádost o výpis z rejstříku trestu

5. Na koho se můžete obrátit?

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Oddělení státního občanství a přestupků

tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Kontakty:

Ing. Zuzana Zetková, tel. 577 043 563,

e-mail: zuzana.zetkova@kr-zlinsky.cz, dveře č.941 

 

6. Dále v odkazu naleznete:

- Manuál pro pořadatele veřejných sbírek

- Seznam probíhajících sbírek ve Zlínském kraji v letech 2012 - 2015

- Veškeré vzory dokumentů, které dokládá právnická osoba a obce pro konání veřejné sbírky

- Internetový odkaz na centrální evidenci veřejných sbírek konaných na území celé České republiky, které vede Ministerstvo vnitra http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/

dokumenty ke stažení

.doc Manuál pro pořadatele veřejných sbírek 2017 985 kB
.doc oznámení o konání sbírky pro právnické osoby - vzor 57 kB
.doc Oznámení o konání sbírky pro OBCE VZOR 51,5 kB
.docx Plná moc_k veřejným sbírkám_pro OBCE 16,48 kB
.doc Usnesení VZOR 28,5 kB
.docx Žádost o výpis z rejstříku trestů 65,91 kB
.docx Plná moc_k veřejným sbírkám_pro PRÁVNICKOU OSOBU 16,62 kB
.doc Čestné prohlášení oprávněné osoby-zdržování se mimo ČR 29,5 kB
.doc Čestné prohlášení právnické osoby-likvidace 27,5 kB
.doc Sběrací listina 40 kB
.docx Formulář na vyúčtování sbírky (VZOR) 71,25 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.