Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

Zveřejnění návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

Dokument se všemi přílohami je zveřejněn níže včetně Formuláře pro sběr připomínek ve formátu excel.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu e.gazdosova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 29. 4. 2022.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 na webových stránkách Zlínského kraje.

dokumenty ke stažení

.xlsx Formulář pro sběr připomínek v rámci veřejného projednání AP 2023 12,98 kB
.pdf Akční plán rozvoje SSL ve ZK pro rok 2023_veřejné projednání 1754,38 kB
.pdf Příloha č. P01 Základní síť SSL ZK pro období 2023-2025 730,53 kB
.pdf Příloha č. P02 Zásobník RZ pro rok 2023 605,99 kB
.pdf Příloha č. P03 Dočasná síť SSL ZK 557,09 kB
.pdf Příloha č. P04 Podrobné vyhodnocení opatření rok 2021 939,52 kB
.pdf Příloha č. P05 Text výzvy k podávání RZ 672,26 kB

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

Při přípravě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 bylo třeba reagovat na probíhající pandemii onemocnění Covid-19. V České republice platí v současné době pandemická pohotovost dle z.č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při onemocnění COVID-19 (pandemický zákon). Z důvodu šíření viru mezi obyvatelstvem zdravotnické autority i vláda České republiky doporučují, je-li to možné, vyhnout se aktivitám, kde by došlo k většímu shromažďování více osob.

Termín projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 nelze posunout vzhledem k termínům uzávěrky předložení Akčního plánu pro rok 2023 do orgánů Zlínského kraje. Pozdější předložení by mělo dopad na možnost podání žádosti Zlínského kraje na finanční prostředky MPSV.

Na základě výše uvedeného bude návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 včetně příloh zveřejněn na úřední desce i webu Zlínského kraje včetně formuláře pro připomínky v termínu od 21. 4. 2022 do 29. 4. 2022.

Připomínky bude možné zasílat elektronicky i poštou v termínu od 21. 4. 2022 do 29. 4. 2022.

Připomínky bude možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu e.gazdosova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 29. 4. 2022.

Děkujeme.

aktualizováno: 20.4.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap