Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

KategorieOstatní
Datum vyvěšení7.4.2021 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2021 23:59:59
Pořadové číslo2021/283/SOC

Návrh Akčního plánu pro rok 2022 včetně příloh bude zveřejněn na úřední desce i webu Zlínského kraje včetně formuláře pro připomínky v termínu od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Připomínky bude možné zasílat elektronicky i poštou v termínu od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Připomínky bude možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2021.

Dokumenty ke stažení

.pdf Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 42,59 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap