Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

Zveřejnění návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 k veřejnému projednání 

Dokument se všemi přílohami je zveřejněn níže včetně Formuláře pro sběr připomínek ve formátu excel.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2021.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 na webových stránkách Zlínského kraje.

dokumenty ke stažení

.xlsx Formulář připomínek 11,55 kB
.pdf AP 2022_veřejné projednání final 2301,63 kB
.pdf P01 Základní síť 2022 543,37 kB
.pdf P02 Zásobník 2022 474,82 kB
.pdf P03 Dočasná síť 19.akt 560,13 kB
.pdf P04 Vyhodnocení opatření 2020 824,38 kB
.pdf P05 Přehled nepokrytých potřeb pro 2022 dle SO ORP 418,3 kB
.pdf P06 Požadavky na odlehčovací služby-pouze terénní forma 434,78 kB
.pdf P07 Výzva pro podávání RZ pro Akční plán 2022 512,15 kB
.pdf aktualizace definice Dočasné sítě 409,12 kB

Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, publikováno pod č.391/2020 Sb. v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru „COVID-19“ byl na území České republiky nařízen nouzový stav. Návaznými opatřeními vlády a dalších ústředních orgánů České republiky byl mimo jiné omezen pohyb a shromažďování osob. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky několikrát schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 14. 2. 2021. Následně vláda na základě žádosti hejtmanů a primátora hlavního města Prahy vyhlásila pod č. 125, publikováno pod č.59/2021 Sb. s účinností od 15. 2. 2021 další nouzový stav na dobu 14 dní. Vláda dne 26. 2. 2021 pod č. 196, publikováno pod č. 96/2021 Sb. vyhlásila po jeho skončení nový nouzový stav a to na dobu 30-ti dnů a aktuálně je prodloužen do 11. 4 2021 a není jasné, jaká budou pravidla pro jednání po tomto datu.

Na základě výše uvedeného není plánováno veřejné projednání s osobní účastí. Termín projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dále i „Akční plán pro rok 2022“) nelze posunout vzhledem k termínům uzávěrky předložení Akčního plánu pro rok 2022 do orgánů Zlínského kraje. Pozdější předložení by mělo dopad na možnost podání žádosti Zlínského kraje na finanční prostředky MPSV.

Z těchto důvodů bude realizováno náhradní řešení.

Postup:

- Návrh Akčního plánu pro rok 2022 včetně příloh bude zveřejněn na úřední desce i zde na webu Zlínského kraje následně včetně formuláře pro připomínky v termínu od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

- Připomínky bude možné zasílat elektronicky i poštou v termínu od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Připomínky bude možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 30. 4. 2021.

Děkujeme.

aktualizováno: 22.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap