Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020

  5.4.2019

Veřejné projednání se bude konat dne 23. 4. 2019, od 15:00 hod. do 18:00 hod., v sále A, v budově 14/15, Zlín (Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín).

Na veřejném projednání bude představen návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020.

Výše uvedený dokument společně s formulářem pro sběr připomínek je zveřejněn na úřední desce Zlínského kraje a zde: https://www.kr-zlinsky.cz/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-rok-2020-cl-4610.html.

Připomínky jemožno zasílat prostřednictvím zveřejněného formuláře elektronicky e-mailem nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajského úřadu Zlínského kraje. Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 29. 4. 2019.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 na webových stránkách Zlínského kraje.

Z kapacitních důvodů prosíme o potvrzení Vaší případné účasti na veřejném projednání, a to na e-mailovou adresu lucie.turecka@kr-zlinsky.cz, do 15. 4. 2019 včetně. Současně také sdělujeme, že je možná účast pouze jednoho zástupce za organizaci.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap