Velké Karlovice – kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie Sněžné

Obec přitažlivá svými přírodními krásami se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. V tomto rozmanitém centru turistiky, folkloru a jedinečných lidových památek najdeme mimo jiné i dochovaný pozůstatek pralesa Razula s původním jedlobukovým porostem a řadou chráněných rostlinných druhů.

Kostel Panny Marie Sněžnéje nejhodnotnější historickou památkou obce a byl postavený v polovině 18. století. Jeho půdorys má zcela jedinečný tvar rovnoramenného kříže, a tudíž má tato stavba poměrně složitou konstrukci. Její obvod je zalomen do 24 úhlů. Nad středem kostela je barokní věžička s dvoustupňovou cibulovitou bání. Zajímavé ovšem je, že na jejím vrcholu nenajdeme kříž, ale růžici. Kostel má dva zvony, které se rozeznívají pomocí řemenů spuštěných přímo doprostřed interiéru. Větší a také mladší z nich Panny Marie Pomocnice křesťanů v roce 1832 pukl a musel být znovu přelit. Tím druhým je sv. Jiří, jenž pochází z roku 1929.

Jedná se o zcela jedinečnou ukázku lidového baroka. Srubová konstrukce je kompletně vyrobena ze dřeva, vnější strany stěn včetně střechy jsou pak pokryty šindelem. Při stavbě zde nebyl použit jediný hřebík a veškeré spoje a upevnění včetně trámů jsou řešeny bukovými klíny.

Původně byly vnitřní prostory kostela bez nátěru, až později byl celý kostel vymalován bílou olejovou barvou, která se v interiéru prakticky dochovala dodnes. Kněžiště je obloženo a zbytek kostela má na stěnách přiznané trámy.

Původní dřevěná podlaha byla nejprve vyměněna za velké kameny a v polovině 20. století dostala dnešní podobu. Dřevěný kůr nad hlavním vstupem zabírá celé jedno rameno křížového půdorysu. V rovném stropě si můžeme povšimnout dvou malých otvorů, kterými se dříve po setmění spouštěly na drátech zavěšené petrolejové lampy. Tři skleněné lustry daroval kostelu majitel skláren Salomon Reich a v polovině 20. století do nich bylo instalováno elektrické osvětlení, které slouží dodnes.

Velká část interiéru je dochovaná z původního kvalitního barokního mobiliáře. Původně měl kostel dva zcela dřevěné oltáře. Hlavní oltář ke cti Panny Marie Sněžné a boční oltář. Původní dřevěný oltář se však zdejším obyvatelům znelíbil, a tak jej prodali na Slovensko do Staré Ľubovně.

Dřevěná polychromovaná křtitelnice je zdobena sousoším s motivem Kristova křtu v řece Jordán. Jedná se o velmi dobrou řezbářskou práci z poslední třetiny 18. století, která je doplněna kvalitní plastikou z téže doby. V sakristii se nachází relikviář sv. Kříže, hodnotné zlatnické dílo z období rokoka.

V příčné lodi kostela najdeme obraz Panny Marie z konce 18. století. Výjev zobrazuje Pannu Marii na oblaku s Ježíškem v náručí. Obraz zavěšený na pravé stěně kněžiště představuje motiv Panny Marie Růžencové. Kolem její bohatě oděné postavy s korunkou na hlavě a růžencem v ruce vidíme patnáct oválných výjevů, které jsou v horní polovině ze života Panny Marie, ve spodní části ze života Kristova a jsou orámované růžencem.

Kostel se nachází na okraji místního katolického hřbitova, jehož součástí je i historická dřevěná fara postavená roku 1754. Spolu s ní vytváří roubená stavba kostela zcela jedinečný a originální celek. Dispozice barokní centrály, které jsou pro dřevěné sakrální stavby velmi nezvyklé, pramení zřejmě ze skutečnosti, že byla založena vrchností.

V obci můžete navštívit také přírodní rezervaci Razula nebo jedinečné Valašské muzeum v přírodě v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm.

Možnosti prohlídek:

červen až září: pondělí – sobota 10 – 17 hodin, mimo pátek, kdy je zavřeno, neděle 13 – 17 hodin, v době státních svátků bude otevírací doba stejná jako o víkendech, v době církevních obřadů či kulturních pořadů se od prohlídky upouští.

V jinou dobu po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 774  223  359

 Odkaz: www.velkekarlovice.cz, www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.