Velehradský Genius Loci

9. 7. 2019

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve sváteční den v sobotu 6. 7. se v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě uskutečnil třetí koncert, jenž je součástí mezinárodního projektu o poselství spojení hodnot křesťanského odkazu, kultury, lidské důstojnosti a sounáležitosti – MUSICA CORDIS – Hudbou k srdci.

V téměř zaplněné bazilice mohli posluchači a hojně zastoupení poutníci načerpat energii Genia Loci velehradské baziliky doplněné o ojedinělý kulturní zážitek umocněný o slova Svatého Otce Jana Pavla II z homilie na Velehradě z dubna 1990, které odcitoval P. Josef Čunek:

„Nárožní kámen evropské jednoty nalézáme také zde na Velehradě. Nejen na Monte Cassino, odkud sv. Benedikt budoval Evropu latinskou. Také zde - na Velehradě, kde soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Ty dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu - někdejší i současnou.

Příběh dvou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem této jednoty. Svědectví, které přinesli našim předkům do slovanské země, je svědectvím nerozdělené církve - jedné, svaté, obecné a apoštolské. Oni, Řekové, hledali rovněž podporu a potvrzení své mise v Římě. V naší době, v době rozdělení Evropy, v době rozdělení církve, znamená jejich svědectví výzvu k jednotě.

Jsou nám společní a mají význam ekumenický. Zde, na Velehradě, přijal tuto výzvu v naší době už velký olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, podněcovatel známých unionistických sjezdů, prvních kroků k modernímu ekumenismu.“

Na koncertu vystoupil Slovácký komorní orchestr & Jiří Pospíchal, The Gospel Family & Juraj Hort (SK), Gustáv Beláček (SK). Mezi vzácnými hosty na velehradském koncertu byli JUDr. Viera Koscelanská, předsedkyně Okresního soudu v Nitře; Ing. Róbert Matejovič, zástupce Rotary International Košice; Milan Hort, emeritní podpředseda Národnej rady Slovenskej republiky; Anton Barcík, generální ředitel Považské cementárny, a. s. Ladce.

Za Zlínský kraj svou přítomností koncert podpořili Jan Pijáček, do jehož kompetence patří oblast řízení dotačních programů a cestovní ruch a Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast kultury, památkové péče, církve, mládež a sport, který mj. pronesl: „Genius Loci velehradské baziliky propojuje krásu kultury, hudby a náboženství v každodenním poselství, což přesně vystihují slova Svatého Otce Jana Pavla II, jenž jsou aktuální v dnešních dnech.“

O své poselství se s posluchači podělil Mgr. Ján Konstanta Všetečka, jeden z ideových tvůrců projektu MUSICA CORDIS – Hudbou k srdci, jenž mj. pronesl: Nadišiel čas, aby sme v historickej dobe protirečení a konfrontácií nedopustili v Európe deštrukciu vlastnej identity. Už pápež, - svätý Ján Pavol II. vyzýval Európu, aby objavovala svoj pôvod a oživila svoje kresťanské korene, bez ktorých niet budúcnosti pre Európu. Zišli sme sa, - aby sme do sveta rozniesli dobrú zvesť . Duch sv. Cyrila a sv. Metoda je v každom z nás. Sme zodpovední, za dedičstvo odovzdávané našim deťom. Našim vrúcnym želaním je, -  aby vo vzťahoch medzi ľuďmi a vo vzťahoch našich národov naďalej dominoval vzájomný rešpekt, jednota, úcta a pokoj.

Poslední koncert se uskuteční v sobotu 14. září od 18 do 19.30 hodin v Nitře – hrad Bazilika sv. Emeráma.

 

9. 7. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

img1255.jpg
img1182-2.jpg
img1210.jpg
img1233-2.jpg
img1297.jpg
img1333.jpg
img1375-2.jpg
img1408.jpg
img1421.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap