Ve Zlínském kraji vzrostl počet dopravních nehod i jejich obětí, pomoci má nová krajská strategie

  25.5.2022
Ve Zlínském kraji vzrostl počet dopravních nehod i jejich obětí, pomoci má nová krajská strategie

ZLÍNSKÝ KRAJ – Podle policejních statistik vzrostl vloni meziročně ve Zlínském kraji počet dopravních nehod, jejich obětí i výše způsobených škod. Zvrátit tento nepříznivý vývoj má za cíl nová krajská strategie bezpečnosti silničního provozu, kterou letos v únoru schválili krajští radní. O tomto i souvisejících tématech byla řeč na semináři, jehož 5. ročník pod názvem AKTIVNĚ S BESIPEM v úterý 24. května ve Zlíně uspořádal Zlínský kraj společně s Centrem služeb pro silniční dopravu.

„Problematice bezpečnosti silničního provozu věnujeme značnou pozornost. Letos vúnoru Rada Zlínského kraje schválila krajskou Strategii BESIP na období let 2022–2030, která vychází z národní strategie a je stěžejním dokumentem kraje v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Naším cílem je snížit ve Zlínském kraji do roku 2030 počet usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách oproti aktuálním číslům na polovinu. V tom bude hrát důležitou roli spolupráce s obcemi. Proto jsme Akční plán na roky 2022 až 2024, který je součástí této strategie, nastavili mimo jiné i na základě poptávky obcí z dotazníkového průzkumu realizovaného v květnu loňského roku,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Zlínský kraj každoročně vyhlašuje dotační program BESIP Zlínského kraje, letos z něj podpořil všech 17 přijatých žádostí o dotaci celkovou částkou 1,214 milionu korun. Jak na semináři informovala krajská manažerka BESIP Hana Vaňková, v návaznosti na nově schválenou krajskou strategii BESIP budou od příštího roku v rámci tohoto programu upraveny vyhlašované dotační tituly. První z nich bude zacílen na preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu, druhý na zajištění provozu dětských dopravních hřišť a akce realizované na těchto hřištích a třetí na projekční a přípravné práce (dopravní studie). Kraj také významně finančně přispívá na obnovu a výstavbu dětských dopravních hřišť. Jejich zřizovatelům již poskytl dotace v souhrnné výši přesahující 21 milionů korun.

Krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík seznámil účastníky semináře se svými aktivitami naplánovanými na letošní rok.

Kapitán Miloš Kuře z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje přítomné seznámil se statistikou dopravní nehodovosti ve Zlínském kraji v roce 2021. Ta ukazuje, že se v kraji vloni stalo 4 519 dopravních nehod, což je o 353 nehod více oproti roku 2020. Vzrostl také počet usmrcených (26) a lehce zraněných (1 175) osob – v roce 2020 zde bylo 23 usmrcených a 1 170 lehce zraněných osob. Za plnou polovinou smrtelných nehod stojí nepřiměřená rychlost. Nárůst byl zaznamenán i u odhadovaných hmotných škod. Ty v roce 2021 dosáhly 256 milionů korun, zatímco o rok dříve to bylo o 34 milionů korun méně. Naopak dobrou zprávou je, že se meziročně snížil počet nehod pod vlivem alkoholu, kterých vloni bylo 242 (v roce 2021 šlo o 263 nehod) a také počet těžce zraněných osob – v roce 2021 jich bylo 73, což je o 16 méně oproti roku předchozímu. Čísla z loňska zároveň potvrzují, že chodci patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu, neboť z celkového počtu 26 usmrcených osob se hned v 9 případech jednalo právě o chodce.

Na semináři dále promluvili také Martin Kasala a Petr Juřík ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, kteří přiblížili práci záchranářů při zásahu u dopravní nehody a také připomněli, jak v silničním provozu správně postupovat při dávání přednosti sanitním vozidlům. Prostor byl věnován také příspěvku Martina Konečného, který prezentoval přínosy Barum Czech Rally Zlín pro Zlínský kraj a stručně představil historii soutěže, jež v loňském roce oslavila 50. výročí. 

Zpracoval: Jan Vandík

25. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-0049-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0054-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0069-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0073-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0078-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0089-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0096-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0100-foto-michal-cechmanek.jpg
img-0104-foto-michal-cechmanek.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap