Ve Zlínském kraji se od roku 2015 zdvojnásobil počet žáků, kteří hned po maturitě nebo vyučení chtějí jít pracovat

  5.10.2018
Ve Zlínském kraji se od roku 2015 zdvojnásobil počet žáků, kteří hned po maturitě nebo vyučení chtějí jít pracovat

ZLÍN – Souběžně s dvoudenním Veletrhem práce a vzdělávání, který se ve dnech 4. a 5. října konal v Kongresovém centru ve Zlíně, zde proběhlo také fórum Škola pro firmu - firma pro školu. Zahájil je radní pro školství Petr Gazdík. Přítomen byl také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.

„Nespokojenost s tím, že se školství odtrhává od reality, začíná být čím dál tím větší a na politické scéně kulminuje diskuse, co s tím. Ve Zlínském kraji víme, že pro budoucnost už nebude stačit to, že se někdo něčím vyučí, nebo absolvuje školu a s tím vydrží celý život. Absolventi našich škol musí získat jednu zásadní dovednost, a sice umět se učit novým věcem. A zde už neobstojí tradiční vzdělávání, na které jsme zvyklí, ale potřebujeme mnohem větší spolupráci s firmami a návrat k baťovské tradici v duálním vzdělávání, protože tempu, které nyní nastupuje: především průmysl 4.0 a další věci, nemohou naplno žádné tradiční školy stačit. Přes vysokou kvalitu krajského školství, za kterou chci poděkovat všem učitelům, teď potřebujeme co nejtěsnější spolupráci s firmami," řekl radní Petr Gazdík.

O tom, že svět škol a svět firem se rozchází, svědčí průzkum, který ve Zlínském kraji (i v dalších několika krajích České republiky) provádí společnost Trexima. Ta začala ve školním roce 2014/2015 ve spolupráci se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati realizovat průzkum u žáků posledních ročníků maturitních nebo učebních oborů. Od té doby průzkum běží kontinuálně, je tedy vidět vývoj ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Ve Zlínském kraji se do výzkumu zapojilo 9 145 respondentů z 66 středních škol, tudíž je pokryta drtivá většina možných respondentů. Výsledky výzkumu prezentoval David Dušánek ze společnosti Trexima:

„Ptáme se žáků, jestli by chtěli rovnou nastoupit do práce, nebo studovat, případně kombinovat práci i studium. Došlo zde k posunu: Zatímco ve školním roce 2014/15 pouze 15 procent všech žáků posledních ročníků říkalo, že chtějí rovnou nastoupit do práce, aniž by dále studovali, v posledním šetření bylo toto číslo více než dvojnásobné: 33 procent uvedlo, že hned po ukončení studia chtějí nastoupit do práce. Roste tedy zájem o nástup přímo do práce, případně o kombinaci práce a studia. Nárůst je během let kontinuální a je to lehce patrné i u žáků gymnázií, kde 4 procenta už chtějí rovnou po maturitě nastoupit do práce. Ve Zlínském kraji pouze 24 procent žáků uvažuje o tom, že by začali s podnikáním, na rozdíl od ostatních 4 krajů včetně Prahy, kde je to 29 procent. Je zajímavé, že existuje určité procento lidí, kteří vůbec pracovat nechtějí. Tři procenta z dotázaných mladých lidí to v průzkumech přiznávají pravidelně. A tři procenta je také aktuální míra nezaměstnanosti. Už zde je tedy vidět potenciální nezaměstnané. Co se týče očekávaného výdělku, ten je ve Zlínském kraji nižší, než v sousedních krajích. Pravidelně vychází, že dívky mají očekávání o 20-25 procent nižší, než chlapci. Už tady se rodí určité disproporce ve mzdách. Ptali jsme se našich respondentů, co by je přesvědčilo, aby šli ke konkrétnímu zaměstnavateli: pro gymnazisty je absolutně nejdůležitější sladění práce a osobního života, až na třetím místě uvádějí výdělek. U odborných maturitních oborů je velmi důležitý výdělek a kariérní růst. Vysoký výdělek je nejvíce akcentován žáky učebních oborů. Žáci také měli možnost hodnotit své školy a průměrná známka je 2,25. Většinou jim vadí přístup učitelů, nedostatečná příprava na praxi a zastaralé technické vybavení," shrnul výsledky průzkumu David Dušánek.

Fórum Škola pro firmu - firma pro školu nabídla kromě dalších přednášek dvě panelové diskuse na témata: oborová struktura středoškolského vzdělávání ve Zlínském kraji a zavádění prvků duálního vzdělávání.

Zatímco v Malém sále zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Ministerstva školství, firem i jednotlivých škol diskutovali o problémech, silných stránkách i rezervách regionálního školství z hlediska potřeb zaměstnavatelů, ve Velkém sále i ve foyeru Kongresového centra se prezentovaly školy a zaměstnavatelé, čehož velkou měrou využili žáci 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče a učitelé, pro něž je otázka volby povolání v této době velmi aktuální. Mezi vystavovateli se také představilo nově vzniklé Centrum kariérového poradenství nabízející služby a poradenství školním kariérovým poradcům.

Pozn.:

Veletrh práce a vzdělávání a Centrum kariérového poradenství jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu je realizováno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operační-ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

Foto: Aleš Durďák

5. 10. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 606 369 686         

dsc-0001.jpg
dsc-0002.jpg
dsc-0005.jpg
dsc-0006.jpg
dsc-0008.jpg
dsc-0010.jpg
dsc-0011.jpg
dsc-0013.jpg
dsc-0014.jpg
dsc-0015.jpg
dsc-0018.jpg
dsc-0020.jpg
dsc-0024.jpg
dsc-0028.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.