Ve Zlínském kraji se daří snižovat vážné následky dopravních nehod

  16.6.2020
Ve Zlínském kraji se daří snižovat vážné následky dopravních nehod

ZLÍNSKÝ KRAJ – Historicky nejnižšího počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách bylo v loňském roce dosaženo ve Zlínském kraji. Vyplývá to z vyhodnocení plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje za rok 2019, které se dnes uskutečnilo ve Zlíně.

„Co se týče počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách, splnili jsme cíle stanovené ve Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje a zároveň jsme jediný kraj v republice, který vloni dosáhl historických minim v obou ukazatelích. Jsme velmi rádi, že pozornost a úsilí, které v posledních letech věnujeme problematice BESIP, přináší své ovoce a promítá se v konkrétních číslech,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy Pavel Botek.

V důsledku dopravních nehod bylo v roce 2019 ve Zlínském kraji usmrceno 19 osob, 120 osob bylo zraněno těžce a 1 381 lehce. Počet nehod pouze s hmotnou škodou (bez zranění) činil 3 392. „Pro srovnání, v roce 2012 bylo ve Zlínském kraji během dopravních nehod usmrceno 31 osob a těžce zraněno bylo 191 osob, v obou ukazatelích jde tedy o více než třetinový pokles,“ informoval Martin Štětkář, manažer BESIP Zlínského kraje.

Z celorepublikového porovnání vyplývá, že ve Zlínském kraji se na celkovém počtu usmrcených osob výrazně podílejí následky způsobené nepřiměřenou rychlostí, které tvoří více než polovinu - 58 % (celorepublikově jen 36 %). Významně vyšší je i podíl motocyklistů, cyklistů, nákladních automobilů a následků způsobených nesprávným předjížděním. U těžce zraněných je oproti celorepublikovému průměru vyšší podíl těžce zraněných osob u chodců, cyklistů, seniorů a dětí. Těmto nejvíce zranitelným skupinám je proto nezbytné v rámci BESIP aktivit věnovat zvýšenou pozornost. U cyklistů je nutné zabývat se problematikou používání bezpečnostních přileb. V roce 2019 byli usmrceni 2 cyklisté, oba cyklisté neměli přilbu. Těžce zraněno bylo 24 cyklistů, z nichž 13 nemělo přilbu.

Zlínský kraj v roce 2019 podpořil preventivní opatření v oblasti bezpečnosti silničního dotacemi ve výši 6 milionů korun. Největší část dotací, přes 4 miliony korun, byla určena na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci dětských dopravních hřišť v Kroměříži a Valašském Meziříčí, 1 milion korun kraj poskytl na provoz a údržbu dopravních hřišť. Dalších téměř 600 tisíc korun kraj poskytl na zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení, na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků a na vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti BESIP. Významné byly investice do modernizace krajské silniční sítě, která rovněž přispívá k větší bezpečnosti silničního provozu. Zlínský kraj prostřednictvím své organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje do ní v roce 2019 investoval 323 milionů korun, realizováno bylo 18 rekonstrukcí silnic a mostů v celkové délce 20 kilometrů.

16. 6. 2020

Zpracoval: Jan Vandík

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz             

-mg-3568-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3587-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3615-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3702-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap