Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic

  18.9.2017
Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic

ZLÍNSKÝ KRAJ – Odpad ve Zlínském kraji nejlépe třídí obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic. Ukazují to výsledky soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Sledováno přitom bylo množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se dnes uskutečnilo ve Starém Městě.

„Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015,“ uvedla Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství, která se dnešního ceremoniálu také zúčastnila.

I tentokrát byly do soutěže zařazeny všechny obce a města, zapojené do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Nejdůležitějšími kritérii pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a také počet tříděných komodit. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi a Bojkovicemi. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří i letos první příčka obci Rymice, druhá Rajnochovicím a třetí Nedachlebicím. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Bořenovice, následují Kunkovice a Haluzice.

Na slavnostním vyhlášení získali zástupci nejlepších obcí stylové keramické miniatury popelnic, věcné ceny a také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získaly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku si odnesly 10 tisíc korun.

„Celkové výsledky Zlínského kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Před 12 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů,“ připomněla Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.

Na dnešním ceremoniálu byli oceněni také zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru vysloužilých elektrozařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN je ocenil za množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi městy nad 10 000 obyvatel se nejvíce dařilo Uherskému Hradišti, kde každý z občanů k dalšímu využití odevzdal průměrně 13 kg elektrozařízení. V kategorii do 10 000 obyvatel vyhrálo stejně vloni Staré Město (5,6 kg na 1 obyvatele), mezi obcemi do 2 500 obyvatel zvítězily Buchlovice (7 kg na 1 obyvatele).

Ocenění od společnosti ASEKOL pro změnu získaly obce, jejichž obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobného vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem (1,37 kg na 1 obyvatele)

Zpracoval: Jan Vandík 

18. 9. 2017

Kontakty:
EKO-KOM, a.s., tisková mluvčí: Lucie Müllerová, tel.: 602 186 205, mullerova@ekokom.cz
Eufour PR, s. r. o., Miroslav Grass, koordinátor informační kampaně na podporu třídění odpadů ve Zlínském kraji, grass@eu4.cz, tel.: 777 152 707, www.tridenijestyl.cz

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

                                              

 -mg-0377-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0378-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0393-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0398-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0401-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0403-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0405-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0419-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0422-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0428-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0447-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0450-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0456-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0465-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0494-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0503-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0510-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0530-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0543-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0551-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0560-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0567-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0573-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0591-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0609-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0625-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0628-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0633-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0668-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0675-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0679-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0715-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0730-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0735-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0746-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0756-foto-jiri-balat.jpg

Dokumenty ke stažení

.zip Foto ke stažení 27327,38 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap