Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic

  18.9.2017
Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic

ZLÍNSKÝ KRAJ – Odpad ve Zlínském kraji nejlépe třídí obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic. Ukazují to výsledky soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Sledováno přitom bylo množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se dnes uskutečnilo ve Starém Městě.

„Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015,“ uvedla Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství, která se dnešního ceremoniálu také zúčastnila.

I tentokrát byly do soutěže zařazeny všechny obce a města, zapojené do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Nejdůležitějšími kritérii pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a také počet tříděných komodit. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi a Bojkovicemi. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří i letos první příčka obci Rymice, druhá Rajnochovicím a třetí Nedachlebicím. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Bořenovice, následují Kunkovice a Haluzice.

Na slavnostním vyhlášení získali zástupci nejlepších obcí stylové keramické miniatury popelnic, věcné ceny a také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získaly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku si odnesly 10 tisíc korun.

„Celkové výsledky Zlínského kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Před 12 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů,“ připomněla Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.

Na dnešním ceremoniálu byli oceněni také zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru vysloužilých elektrozařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN je ocenil za množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi městy nad 10 000 obyvatel se nejvíce dařilo Uherskému Hradišti, kde každý z občanů k dalšímu využití odevzdal průměrně 13 kg elektrozařízení. V kategorii do 10 000 obyvatel vyhrálo stejně vloni Staré Město (5,6 kg na 1 obyvatele), mezi obcemi do 2 500 obyvatel zvítězily Buchlovice (7 kg na 1 obyvatele).

Ocenění od společnosti ASEKOL pro změnu získaly obce, jejichž obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobného vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem (1,37 kg na 1 obyvatele)

Zpracoval: Jan Vandík 

18. 9. 2017

Kontakty:
EKO-KOM, a.s., tisková mluvčí: Lucie Müllerová, tel.: 602 186 205, mullerova@ekokom.cz
Eufour PR, s. r. o., Miroslav Grass, koordinátor informační kampaně na podporu třídění odpadů ve Zlínském kraji, grass@eu4.cz, tel.: 777 152 707, www.tridenijestyl.cz

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

                                              

 -mg-0377-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0378-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0393-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0398-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0401-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0403-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0405-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0419-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0422-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0428-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0447-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0450-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0456-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0465-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0494-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0503-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0510-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0530-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0543-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0551-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0560-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0567-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0573-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0591-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0609-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0625-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0628-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0633-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0668-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0675-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0679-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0715-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0730-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0735-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0746-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0756-foto-jiri-balat.jpg

Dokumenty ke stažení

.zip Foto ke stažení 27327,38 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap