Ve Zlínském kraji nebudou děti do tří let umisťovány do ústavů

  16.6.2016
Ve Zlínském kraji nebudou děti do tří let umisťovány do ústavů

ZLÍN – První etapa pilotního projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, jehož je Zlínský kraj lídrem, byla dnes ukončena závěrečnou konferencí ve Zlíně.

„Zlínský kraj se problematikou ohrožených dětí zabývá intenzivně od roku 2011. Nyní ukončujeme projekt, nikoliv však proces. Bylo náročné pustit se na neznámou půdu, protože vždy je mnohem těžší jít nevyšlapanou cestou, než kráčet po vydlážděné promenádě. Ale jsem velmi ráda, že se Zlínský kraj v rámci České republiky mohl stát průkopníkem. Chtěla bych poděkovat všem, kdo na projektu odvedli velký kus práce, a také našim zahraničním partnerům z nizozemského Groningenu, kteří nám pomáhali sdílet své zkušenosti," řekla radní Taťána Valentová Nersesjan, zodpovědná za sociální oblast.

Podstatou projektu je snížit pobytové kapacity pro děti v ústavech, které Zlínský kraj zřizuje, a využít zbývající pobytové i personální kapacity primárně pro ambulantní a terénní služby, které dítěti umožní setrvat s rodiči nebo s jinými blízkými osobami. Vychází se z principu, že pomoc má přicházet za dítětem do rodiny, nikoliv dítě z rodiny za pomocí. Proto je důraz kladen na podporu náhradní rodinné péče, na využití možností rodinné terapie a sociální práce s rodinou.

„U tří zařízení byl zpracován transformační plán, jehož cílem bylo během realizace projektu v době od ledna 2015 do června 2016 snížit kapacitu lůžek o 50 procent. Konkrétně byly začleněny příspěvkové organizace: Dětské centrum Zlín, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí a Dětský domov a Základní škola Liptál. Každé z těchto zařízení se bude nyní profilovat na určité spektrum terénních ambulantních sociálních služeb, které v kraji chybí," uvedla radní Taťána Valentová Nersesjan. „Projekt také napomohl tomu, že ve Zlínském kraji nebudou žádné dětské domovy pro děti do tří let věku a o tyto nejmenší bude postaráno formou náhradní rodinné péče. Tak se přiblížíme většině evropských států, kde zákon nedovoluje umisťovat tyto děti do institucionální péče," dodala radní.

Celý nově vznikající systém péče o ohrožené děti bylo nutné koordinovat také s resortem krajského školství a zdravotnictví, proto se programu dnešní konference zúčastnili také náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas a radní pro školství Petr Navrátil.

Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Radek Šoustal vyzdvihnul právě ukázkovou spolupráci napříč resorty ve Zlínském kraji: „Zlínský kraj měl odvahu vytvořit model spolupráce mezi oblastí školství, zdravotnictví a sociálních věcí, který je příkladem dobré praxe jak pro ostatní kraje, tak pro samotná ministerstva," řekl.

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji je financován z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a z prostředků Zlínského kraje. Aktuální stav čerpání k 31. 5. 2016 činí zhruba 4.500.000,- Kč (80 % dotace z EHP fondů a 20 % podíl Zlínského kraje).

Zpracovala: Helena Mráčková

16. 6. 2016

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

fotografie 2.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 3.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 4.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 5.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 6.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 7.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 8.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 9.jpg (autor: Jiří Balát)
fotografie 10.jpg (autor: Jiří Balát)

Dokumenty ke stažení

.rar Foto ke stažení 11271,63 kB
.pdf 1. Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení 885,16 kB
.pdf 2. Informace o projektu ZK 1185,8 kB
.pdf 3.Výstupy z projektu Helena Miklová 750,32 kB
.pdf 4. Transformační plán DDaZS Liptál 6123,01 kB
.pdf 5. Transformační plán DC Burešov Zlín 476,91 kB
.pdf 6. Transformační plán KDC Valašské Meziříčí 1204,96 kB
.pdf 7.Poznatky ze zahraničních cest Hofrová 922,4 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap