Ve Zlíně se uskutečnila krajská konference k primární prevenci rizikového chování

17. 10. 2019

ZLÍNSKÝ KRAJ – XIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování určená pro základní a střední školy se uskutečnila dne 10. října 2019, v sále 15. budovy Baťova institutu ve Zlíně. Hlavními lektory byli Olga Sovová a Jaroslav Šejvl. Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali právními předpisy, praktickými zkušenostmi a aplikací práva do praxe.

Paní Olga Sovová se věnovala tématům se zaměřením na správně-právní a občanskoprávní postavení dítěte v právním řádu. Pan Jaroslav Šejvl se zaměřil na právní instrumenty v oblasti návykových látek. Zástupci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje přiblížili pedagogům téma týkající se odpovědnosti dětí a dítěte jako poškozeného trestným činem. Pan René Szotkowski se ve své přednášce věnoval tématu „Rizika virtuální komunikace“. Na závěr konference pan Bohuslav Sedláček seznámil přítomné s možnostmi využití dokumentárního filmu v prevenci rizikového chování metodikou a ukázkami z projektu Jeden svět na škole s názvem „Začínáme učit filmem“.

S prevencí rizikového chování se setkáváme v různých formách a podobách po celý život. Prevence zasahuje do mnoha oblastí lidského života. Prostupuje mnoha právními normami a orientace v nich je často náročná a nejasná. Nejintenzivnější je prevence ve školách a školských zařízeních.

Cílem krajské konference bylo upozornit, že v důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje na (ne)účinnosti preventivních opatření. Se změnami ve společnosti musí jít ruku v ruce i změny v přístupu k prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastínila právní normy a přístupy v primární prevenci, které se osvědčily a které se nejvíce přibližují současným změnám ve společnosti.  

17. 10. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz             

img-9857.jpg
img-9809.jpg
img-9815.jpg
img-9829.jpg
img-9833.jpg
img-9836.jpg
img-9846.jpg
img-9850.jpg
img-9859.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap