Ve Zlíně se diskutovalo o budoucnosti knihoven

  13.6.2018
Ve Zlíně se diskutovalo o budoucnosti knihoven

ZLÍN – Na význam veřejných knihoven v městech a obcích v dnešní době a také na perspektivy dalšího směřování těchto kulturně vzdělávacích institucí byla zaměřena panelová diskuse, která se dnes konala v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Debaty se zúčastnil krajský radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, mládež a sport, primátor Zlína Miroslav Adámek, starosta Lidečka Vojtěch Ryza, který zároveň zastupoval Spolek pro obnovu venkova, ředitelka krajské knihovny Zdeňka Friedlová a další hosté, představitelé obcí, ředitelé knihoven i jiných kulturních organizací.

Úvodní přednášku si připravil ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky Vít Richter, který prezentoval článek z New York Times z roku 2016 s titulkem: „Česká republika je královstvím knihoven". Doktor Richter konstatoval, že naše země má jednu z nejhustších knihovnických sítí na světě, což je dáno zákonem z roku 1919, podle kterého měla každá obec povinnost zřizovat veřejnou knihovnu. Ačkoliv nová legislativa již tento závazek nepřikazuje, obce své knihovny nezrušily a jsou nejnavštěvovanějšími kulturními zařízeními, které často plní i komunitní funkci.

„Ze státu přešly povinnosti týkající se knihoven na obce a na kraje. Poskytujeme roční příspěvek 10 milionů korun na zajištění regionálních funkcí knihoven, čímž je garantována jejich odbornost. Jsme rádi, že dotace máme takto nastaveny a že i zastupitelstvo je schválilo," řekl radní Miroslav Kašný. Zlínský kraj si také vzal za své oceňování knihovníků a knihoven, které tím, jak pracují pro své občany, mohou být příkladem dobré praxe.

Právě míra podpory veřejných knihoven ve Zlínském kraji patří podle doktora Richtera v celorepublikovém srovnání k těm příkladným.  Navíc Zlín – díky přestěhování do nových prostor ve 14I15 Baťově institutu – nemusí řešit problém s nedostatkem prostor, s jakým se řada starších knihoven potýká.

Podle ředitelky krajské knihovny ve Zlíně Zdeňky Friedlové roste počet návštěvníků kulturních akcí, které pořádají. Kromě toho musí držet krok s moderními digitálními technologiemi. „Lidé sem často chodí číst a studovat, protože zde nacházejí klid a zároveň kontakt s lidmi. Zabezpečujeme tak celoživotní vzdělávání," řekla Zdeňka Friedlová.

Z více než 80 procent zajišťují financování knihoven obce. Podle starosty Lidečka Vojtěcha Ryzy by proto bylo záslužné, aby se o významu veřejných knihoven a možnostech jejich podpory více mluvilo i na větších fórech, jako jsou například setkání starostů.

Kulaté stoly o budoucnosti knihoven probíhají postupně ve všech krajích a organizuje je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Zpracovala: Helena Mráčková

13. 6. 2018

Další informace:

Adéla Kousalová
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686

-mg-3662-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3667-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3673-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3680-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3684-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3685-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3687-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3696-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3699-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3703-foto-jiri-balat.jpg
-mg-3710-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap