Ve Zlíně proběhlo regionální setkání rodinných a mateřských center

  7.5.2015

ZLÍN – První ze tří regionálních setkání rodinných a mateřských center ze Zlínského kraje se dnes uskutečnilo ve Zlíně. Akce se uskutečnila pod záštitou Taťány Valentové Nersesjan, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí.

Zástupkyně center se věnovaly nejenom sdílení praxe z jednotlivých organizací, ale diskutovaly i o finanční podpoře kraje ze Sociálního fondu a státních dotacích z ministerstva práce a sociálních věcí. Důležitým bodem byla také diskuse o metodě SRS, neboli Social Reporting Standard, která napomáhá vytvářet čitelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Metoda SRS představuje jednotný referenční rámec, univerzální šablonu s návodem pro vykazování o organizaci. Je reakcí na nejednotnost v terminologii i formě při vykazování informací vůči třetím stranám. Inovace metody spočívá v učení se rozpoznávat přínos organizace pro své okolí. Jinými slovy – metoda pomáhá zodpovědět otázku, jaké změny přináší organizací realizované aktivity nejen cílové skupině, ale i jejímu okolí a společnosti.

Setkání se uskutečnilo v rámci kampaně Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je představení metody SRS, jež je díky projektu Sítě mateřských center „Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT“ (TRUST) zaváděna do prostředí českých mateřských center.

 

Zpracovala: Pavlína Nováková

7. 5. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap