Ve Valašském Meziříčí jednali muzejníci Zlínského kraje

31. 10. 2022

Zástupce muzeí z celého území Zlínského kraje hostil ve čtvrtek 20. října 2022 zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. V objektu kraje, spadajícím pod správu Muzea regionu Valašsko, se konalo otevřené zasedání Zlínské krajské sekce Asociace muzeí a galerií České republiky. Mezi významnými hosty nechyběla krajská radní pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová, místostarostka města Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková a zástupci Odboru kultury a památkové péče ZK.

Hlavním tématem zasedání byla Generální konference ICOM, která se konala letos v srpnu v Praze. S průběhem a závěry této celosvětově významné muzejní akce byli účastníci seznámeni těmi nejpovolanějšími osobnostmi – předsedkyní českého výboru ICOM Ginou Renotiére a výkonnou ředitelkou kanceláře přípravného výboru generální konference Martinou Lehmannovou.

Na plénu byla diskutována i nová definice muzea, jež byla přijata na konferenci a předtím prošla velmi složitou a bouřlivou cestou tvorby napříč všemi kontinenty světa. Předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR Irena Chovančíková přítomné seznámila s vývojem muzejní legislativy.

„Vzájemné setkávání muzejníků je velmi důležité a obohacující. Dochází k výměně zkušeností a získávání nových podnětů. Je to půda k rozvoji spolupráce. O to cennější je, že se jednotlivých krajských sekcí společně účastní nejen muzea obcí, měst a krajů, ale i velká státní muzea,“ uvedl předseda Zlínské krajské sekce AMG a ředitel pořádajícího Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová k tomu dodala: „Jsem moc ráda, že zástupkyně výboru ICOM přijely představit výsledky těm, kteří se této ,olympiády muzejníků´ nemohli zúčastnit. Chci také ocenit organizační výbor, že dokázal takto velkou akci zorganizovat. Pro Zlínský kraj bylo velkou poctou, že se do reprezentativních poznávacích cest po muzeích v České republice dostala všechna krajská muzea jako cíl mezinárodních účastnických prohlídek.“

Další podrobnosti z Muzea regionu Valašsko najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku a Instagramu @muzeumregionuvalassko.

 

Jiří Koňařík

Propagační pracovník Muzea regionu Valašsko

konarik@muzeumvalassko.cz

tel. 571 411 690, 605 509 928

www.muzeumvalassko.cz

@muzeumregionuvalassko

tz---ve-valasskem-mezirici-jednali-muzejnici-zlinskeho-kraje.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap