Ve Spytihněvi a Huštěnovicích chce kraj prověřit kvalitu ovzduší

  22.11.2022
Ve Spytihněvi a Huštěnovicích chce kraj prověřit kvalitu ovzduší

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vliv silniční dopravy a lokálního vytápění na životní prostředí v obcích Spytihněv a Huštěnovice si nechá prověřit Zlínský kraj. Experimentální měření imisí bude zahrnovat odběr vzorků, analýzu, vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy. Měření se uskuteční ještě před dokončením páteřní komunikace D55, která obcím uleví od přetížené dopravy.

V oblasti střední Moravy byly detekovány dvě základní skupiny problematických látek, které způsobují zhoršenou kvalitu ovzduší. V obydlených částech se jedná především o benzo(a)pyren a tuhé znečišťující látky. Vychází to ze strategického dokumentu vydaného Ministerstvem životního prostředí.  „Dva základní možné zdroje příčin zhoršené kvality ovzduší jsou emise z lokálního vytápění domácností a silniční doprava. Měřící kampaň nám stanoví aktuální míru znečištění. S dokončením dálnice D55, která svede dopravu mimo obce, by se situace v místě měla výrazně zlepšit. Následným měřením ověříme, nakolik odklonění dopravy pomohlo kvalitě ovzduší,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.  

Po celou dobu měření budou získané údaje veřejně k dispozici online na webových stránkách www.ovzdusizlin.cz, kde bude koncem ledna následujícího roku uveřejněna také závěrečná zpráva s vyhodnocením.

22. 11. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap