Včelařství ve Zlínském kraji pohledem statistika

Vývoj počtu včelařů, jejich včelstev a přídavných komodit včelaření byl do roku 2013 ve Zlínském kraji velmi příznivý. Ke konci roku 2013 bylo ve Zlínském kraji 4240 včelařů a 40802 včelstev. Nejvíce je těch včelařů, kteří vlastní do 5 včelstev (1732 včelařů), následují ti s 6 až 10 včelstvy (1230 včelařů).

Nárůst včelařů má již od roku 2009 mírně stoupající tendenci. Převažují ti, kteří se organizují v Českém svazu včelařů (ČSV) a tím využijí i výhod členství: systematická práce v základních organizacích (ZO), hromadné odevzdávání povinných vzorků k vyšetření, hromadné odevzdávání formulářů prostřednictvím důvěrníků ZO, hromadná distribuce léčiv, případně pomoc při ošetřování včelstev důvěrníkem, či prohlížitelem včelstev, odběr časopisu včelařství. S nárůstem včelařů logicky došlo také k nárůstu včelstev, což prospívá opylení rostlin a stromů. Vývoj množství medu a vosku má tendenci kolísavou a to převážně z důvodu klimatických podmínek jednotlivých roků, které se odrážejí na včelí snůšce.

Svůj podíl má zde jistě i podprogram pro začínající včelaře každoročně vyhlašovaný Zlínským krajem, který je zaměřen na nákup základního (3 ks nástavkových úlů) a doporučeného vybavení (včelstva, ochranný oblek, ochranný závoj nebo kukla, kuřák, rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, voskové mezistěny, rámkové přířezy).

Co s počty včelstev udělal náročný rok 2014 a nákaza mor včelího plodu, bude známo až počátkem roku 2015.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Počet včelařů 2013 310,22 kB
.pdf Počet včelstev 2013 265,81 kB
.pdf Výnosy medu 2013 187,29 kB
.pdf Výnosy vosku 2013 266,76 kB
aktualizováno: 29.10.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap