Včelařství

RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Rada Zlínského kraje schválila dne 12.12.2017 usnesením č. 1022/R26/16 Program RP08-17 Podpora včelařství ve Zlínském kraji. Dotace je určena pro včelaře začínající i pro včelaře stávající na nákup včelařského vybavení. To lze použít jako včelařský start, na obměnu nebo rozšíření včelařského díla. Předmětem dotace není nákup včelařského vybavení na sklad, či do rezervy. více »

Včelařův rok

Jednoduchá informativní příručka především pro začínající včelaře, historie, stručně o veterinárních předpisech a léčivech, včelařské činnosti v jednotlivých měsících roku. více »

Včelařství ve Zlínském kraji pohledem statistika

Vývoj počtu včelařů, jejich včelstev a přídavných komodit včelaření byl do roku 2013 ve Zlínském kraji velmi příznivý. Ke konci roku 2013 bylo ve Zlínském kraji 4240 včelařů a 40802 včelstev. více »

Včelařství ve Zlínském kraji
Souhrnná zpráva o stavu včelařství Zlínského kraje (2006 – 2012)

Předkládaný materiál pod názvem „Souhrnná zpráva o stavu včelařství ve Zlínském kraji 2006 – 2012“ se pokusí popsat stávající stav včelaření podle jednotlivých okresních organizací a ukázat tak lokality, kterým by mohla být věnována větší pozornost.
Aktuální souhrnná zpráva o stavu včelařství ve Zlínském kraji tak může být nezbytným odborným podkladem pro vedení správních řízení o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap