Včelařství

Metodika kontroly zdraví zvířat v roce 2021

Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony kpředcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož ikjejich zdolávání, které se provádějí vobdobí od 1. 1. do 31. 12. 2021, a určuje, na které znich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. více »

RP08-21 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

Dotační program pro začínající včelaře. více »

Včelařův rok

Jednoduchá informativní příručka především pro začínající včelaře, historie, stručně o veterinárních předpisech a léčivech, včelařské činnosti v jednotlivých měsících roku. více »

Včelařství ve Zlínském kraji pohledem statistika

Vývoj počtu včelařů, jejich včelstev a přídavných komodit včelaření byl do roku 2013 ve Zlínském kraji velmi příznivý. Ke konci roku 2013 bylo ve Zlínském kraji 4240 včelařů a 40802 včelstev. více »

Včelařství ve Zlínském kraji
Souhrnná zpráva o stavu včelařství Zlínského kraje (2006 – 2012)

Předkládaný materiál pod názvem „Souhrnná zpráva o stavu včelařství ve Zlínském kraji 2006 – 2012“ se pokusí popsat stávající stav včelaření podle jednotlivých okresních organizací a ukázat tak lokality, kterým by mohla být věnována větší pozornost.
Aktuální souhrnná zpráva o stavu včelařství ve Zlínském kraji tak může být nezbytným odborným podkladem pro vedení správních řízení o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. více »

aktualizováno: 2.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap