V Uherském Hradišti kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby

  23.9.2016
V Uherském Hradišti kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Již po páté včera Zlínský kraj ocenil zručné rukodělné řemeslníky, kteří mistrně zvládají svůj um a navíc dokáží své dovednosti předávat dalším generacím. Stalo se tak v prostorách Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" tentokrát obdržely výhradně ženy – Rozálie Blažková, která plete výrobky z kukuřičného šustí, Vladislava Hrubešová, věnující se šití a zdobení valašských krojů, a Taťána Malinová, jejíž doménou je výroba slámových kraslic. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, krajského radního pro kulturu Ladislava Kryštofa, osobností kulturního života regionu i dalších hostů.

„Udělením tohoto titulu vyjadřujeme naše uznání a podporu mistrům svého řemesla, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají je dalším generacím. Zaměřujeme se přitom na obory, které takovouto pozornost potřebují, neboť jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim přímo hrozí zánik," vysvětlil radní Zlínského kraje pro kulturu Ladislav Kryštof.

Čerstvé držitelky titulu vzešly z celkem 7 osobností, které byly v letošním ročníku nominovány. Nominace mohly předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru nebo orgány státní správy a samosprávy. Předložené nominace projednala Komise pro tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Nominace byly bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií, mezi která patřily například předávání dovedností a zkušeností následovníkům, prezentace výrobků na veřejnosti, estetická hodnota, dodržování tradiční technologie nebo čistota provedení.

Nositelé tohoto titulu mají právo zdarma užívat na oceněném výrobku a propagačních materiálech označení (ochrannou známku) administrovanou Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Tato příspěvková organizace Zlínského kraje totiž zároveň vykonává funkci Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a kromě zpracování podkladů pro ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" se odborně podílí také na udělování státního titulu „Nositel tradice lidových řemesel".

Nositelky titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" pro rok 2016

Rozálie Blažková z Osvětiman, která byla nominována v oboru „práce s přírodními pletivy – pletení z kukuřičného šustí", se začala pletení výrobků z kukuřičných provázků věnovat na mateřské dovolené. V sedmdesátých letech minulého století stoupnul zájem o tyto výrobky a tak paní Blažková při různých společenských akcích začala předvádět tento ojedinělý výrobní postup. Její práce spočívá v tom, že se stáčí natrhané proužky kukuřičných listů do motouzu (provázku), kterým se obtáčí hřebíčky na speciálních dřevěných formách podle naučených geometrických vzorů. Před deseti lety vedla paní Blažková rukodělný kurz pletení z kukuřičného šustí určený široké veřejnosti

Vladislava Hrubešová z Velkých Karlovic byla nominována v oboru „práce s textiliemi – těžká a lehká krojová krejčovina – šití a zdobení valašských krojů". Šitím valašských krojů se paní Hrubešová živí, a to již téměř 25 let. Šije a vyšívá (s výjimkou bílého zuberského vyšívání a síťování) všechny součásti ženského a mužského valašského kroje, věnuje se také výrobě krojového oblečení pro děti. Autorka vychází při výrobě nových krojů z původních střihů, vzorů výšivek a zdobení. Používá pouze přírodní materiály – vlnu, lněné, konopné a bavlněné plátno, kanafas, modrotisk, huňu, vlněné sukno atd. Využívá speciálních výrobních postupů, na které se dnes často zapomíná – např. před stříháním je nutné veškeré látky propařit, případně vyprat, vysrážet a ustálit.

Taťána Malinová z Uherského Hradiště byla nominována v oboru „drobné zvykoslovné předměty – výroba slámových kraslic". Zdobení kraslic se paní Malinová věnuje již téměř 25 let. Zpočátku využívala jako inspiraci obrázky velikonočních vajíček z časopisů a pohlednic. Záhy však začala vytvářet vlastní vzory, které neustále zdokonaluje. Pomocí nastříhaných kousků slámy ve tvaru čtverečků, obdélníčků, trojúhelníčků, kosočtverečků, pásků a dalších obrazců vytváří nové, složitější, tedy i časově a technicky náročnější vzory. V současné době vyrábí více než 50 různých vzorů kraslic zdobených slámou. Její výrobky nesou certifikát Tradiční výrobek Slovácka. Pravidelně se účastní předvádění a výukových programů zaměřených na tradiční rukodělné techniky.

Nositelé titulu od roku 2012 do současnosti

2012: Jiří Machaníček, Ivan Šulák, František Zuska

2013: Ludmila Kalivodová, Božena Vráželová, Stanislava Žabková

2014: Marie Skrežinová, Josef Fryzelka, Antonín Moštěk

2015: Lenka Macešková, Marie Sekaninová, Antonín Hájek

2016: Rozálie Blažková, Vladislava Hrubešová, Taťána Malinová

Zpracoval: Jan Vandík

23. 9. 2016

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

020.jpg
028.jpg
045.jpg
066.jpg
089.jpg
097.jpg
113.jpg
131.jpg
137.jpg
150.jpg

Dokumenty ke stažení

.rar foto ke stažení 9751,27 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap